enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 16 Online
»   วันนี้ 1098 Today
»   เมื่อวานนี้ 1406 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2504 Week
»   เดือนนี้ 2504 Month
»   ปีนี้ 2504 Year
»   รวมทั้งหมด 2504 Total
Record: 1406 (26.05.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 

     

   

    

    

 
 
 
สมาคมสื่อสารมวลชนสุโขทัย จัดกิจกรรมรองเท้าเพื่อน้องครั้งที่ 3 ที่โรงเรียนบ้านวังวน
สมาคมสื่อสารมวลชนสุโขทัย จัดกิจกรรมรองเท้าเพื่อน้องครั้งที่ 3 ที่โรงเรียนบ้านวังวน
สมาคมสื่อสารมวลชนสุโขทัย จัดกิจกรรมรองเท้าเพื่อน้องครั้งที่ 3 ที่โรงเรียนบ้านวังวน
วันที่ 25 พ.ค. 61   ผู้อ่าน [ 47 ] คน
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย สโมสรไลออนส์สุโขทัยราชธานี เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียน
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย สโมสรไลออนส์สุโขทัยราชธานี เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียน
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย สโมสรไลออนส์สุโขทัยราชธานี เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียน
วันที่ 25 พ.ค. 61   ผู้อ่าน [ 23 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมความรู้เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมความรู้เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมความรู้เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
วันที่ 24 พ.ค. 61   ผู้อ่าน [ 129 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 พัฒนาศักยภาพ พสน.วางแผนดูแลความประพฤตินักเรียน ป้องกันพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทุกประเภท
สพป.สุโขทัย เขต 1 พัฒนาศักยภาพ พสน.วางแผนดูแลความประพฤตินักเรียน ป้องกันพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทุกประเภท
สพป.สุโขทัย เขต 1 พัฒนาศักยภาพ พสน.วางแผนดูแลความประพฤตินักเรียน ป้องกันพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทุกประเภท
วันที่ 23 พ.ค. 61   ผู้อ่าน [ 159 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติวเข้มครูผู้ช่วยสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติวเข้มครูผู้ช่วยสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติวเข้มครูผู้ช่วยสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
วันที่ 22 พ.ค. 61   ผู้อ่าน [ 126 ] คน
 
25 พ.ค. 61
198
25 พ.ค. 61
45
10 พ.ค. 61
723
22 เม.ย. 61
848
09 เม.ย. 61
1267
02 เม.ย. 61
546
29 มี.ค. 61
640
28 มี.ค. 61
289
27 มี.ค. 61
1797
16 ก.พ. 61
269
06 ก.พ. 61
439
06 ก.พ. 61
438
26 ม.ค. 61
840
22 ม.ค. 61
627
15 ม.ค. 61
818

         

  

170
06 ธ.ค. 60

 

 
 
         

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบประจำปีงบประมาณ 2560

สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์, ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 จำนวน 2 หลัง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน โรงเรียนวัดท่าฉนวน
ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 10 รายการ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองตะเข้ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน สปช.105/29

ประกาศโรงเรียนบ้านขุนนาวัง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26   

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองตะเข้ ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สชป.105/29 

 
 
         
 
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา