enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 14 Online
»   วันนี้ 511 Today
»   เมื่อวานนี้ 821 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1439 Week
»   เดือนนี้ 1439 Month
»   ปีนี้ 1439 Year
»   รวมทั้งหมด 1439 Total
Record: 821 (21.02.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     

   

 

  

        

 
 
 
ผอ.สพป.สท.1 เยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบาย สพฐ.
ผอ.สพป.สท.1 เยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบาย สพฐ.  
ผอ.สพป.สท.1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบาย สพฐ.
วันที่ 22 ก.พ. 61   ผู้อ่าน [ 37 ] คน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 แนะสถานศึกษาสอนนักเรียนให้คิดแก้ปัญหาด้วยตนเองได้
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 แนะสถานศึกษาสอนนักเรียนให้คิดแก้ปัญหาด้วยตนเองได้
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 แนะสถานศึกษาสอนนักเรียนให้คิดแก้ปัญหาด้วยตนเองได้
วันที่ 21 ก.พ. 61   ผู้อ่าน [ 46 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน แนะผู้เรียนต้องคิดเป็น
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน แนะผู้เรียนต้องคิดเป็น
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน แนะผู้เรียนต้องคิดเป็น
วันที่ 19 ก.พ. 61   ผู้อ่าน [ 163 ] คน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด พร้อมมอบนโยบาย ศธ.
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด พร้อมมอบนโยบาย ศธ.
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด พร้อมมอบนโยบาย ศธ.
วันที่ 16 ก.พ. 61   ผู้อ่าน [ 160 ] คน
พสน. สพป.สุโขทัย เขต 1 ตรวจจุดเสี่ยงช่วงวาเลนไทน์
พสน. สพป.สุโขทัย เขต 1 ตรวจจุดเสี่ยงช่วงวาเลนไทน์
พสน. สพป.สุโขทัย เขต 1 ตรวจจุดเสี่ยงช่วงวาเลนไทน์
วันที่ 15 ก.พ. 61   ผู้อ่าน [ 99 ] คน
 
16 ก.พ. 61
40
06 ก.พ. 61
154
06 ก.พ. 61
152
26 ม.ค. 61
446
22 ม.ค. 61
362
15 ม.ค. 61
539
10 ม.ค. 61
1089
10 ม.ค. 61
377
09 ม.ค. 61
270
09 ม.ค. 61
395
31 ธ.ค. 60
405
22 ธ.ค. 60
185
21 ธ.ค. 60
613
18 ธ.ค. 60
415
18 ธ.ค. 60
403

         

170
06 ธ.ค. 60

 

 
 
         

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบประจำปีงบประมาณ 2560

สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์, ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 จำนวน 2 หลัง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน โรงเรียนวัดท่าฉนวน
ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 10 รายการ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองตะเข้ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน สปช.105/29

ประกาศโรงเรียนบ้านขุนนาวัง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26   

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองตะเข้ ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สชป.105/29 

 
 
         
 
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา