enlightened....ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ...ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 -11.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1.....enlightened
 

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 650 Today
»   เมื่อวานนี้ 676 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 650 Week
»   เดือนนี้ 11234 Month
»   ปีนี้ 11234 Year
»   รวมทั้งหมด 11234 Total
Record: 1021 (11.03.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

     

   

    

    

 
 
 
สุโขทัย เขต 1 MOU การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สถานศึกษาใหม่
สุโขทัย เขต 1 MOU การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สถานศึกษาใหม่
สุโขทัย เขต 1 MOU การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สถานศึกษาใหม่
วันที่ 15 มี.ค. 62   ผู้อ่าน [ 72 ] คน
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนพระราชทานฯ นักเรียนโรงเรียนวัดปากพระ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนพระราชทานฯ นักเรียนโรงเรียนวัดปากพระ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนพระราชทานฯ นักเรียนโรงเรียนวัดปากพระ
วันที่ 12 มี.ค. 62   ผู้อ่าน [ 59 ] คน
โรงเรียนบ้านเนินประดู่ สืบสานประเพณี เจดีย์ข้าวเปลือก
โรงเรียนบ้านเนินประดู่ สืบสานประเพณี เจดีย์ข้าวเปลือก
โรงเรียนบ้านเนินประดู่ สืบสานประเพณีท้องถิ่น เจดีย์ข้าวเปลือก
วันที่ 07 มี.ค. 62   ผู้อ่าน [ 82 ] คน
รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ประจำวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ประจำวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ประจำวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
วันที่ 05 มี.ค. 62   ผู้อ่าน [ 40 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมพร้อมนำ English for All สู่สถานศึกษาในสังกัด
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมพร้อมนำ English for All สู่สถานศึกษาในสังกัด
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมพร้อมนำ English for All สู่สถานศึกษาในสังกัด
วันที่ 05 มี.ค. 62   ผู้อ่าน [ 106 ] คน
 
06 มี.ค. 62
180
15 ก.พ. 62
515
08 ก.พ. 62
629
28 ธ.ค. 61
1998
28 ธ.ค. 61
402
06 ธ.ค. 61
546
26 พ.ย. 61
225
25 ต.ค. 61
1303
13 ก.ย. 61
670
31 ส.ค. 61
261
28 ส.ค. 61
691
24 ส.ค. 61
817
21 ส.ค. 61
358
07 ส.ค. 61
330
12 ก.ค. 61
3179

         

170
06 ธ.ค. 60

 

 
 
         

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน CC1 จำนวน 11 ชุด และ ระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน จำนวน 55 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT จำนวน 52 ชุด และ ระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน จำนวน 52 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบประจำปีงบประมาณ 2560

สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์, ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 จำนวน 2 หลัง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน โรงเรียนวัดท่าฉนวน
ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 10 รายการ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองตะเข้ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน สปช.105/29

ประกาศโรงเรียนบ้านขุนนาวัง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26   

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองตะเข้ ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สชป.105/29 

 
 
         
 
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา