enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 21 Online
»   วันนี้ 230 Today
»   เมื่อวานนี้ 768 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1814 Week
»   เดือนนี้ 13615 Month
»   ปีนี้ 15752 Year
»   รวมทั้งหมด 15752 Total
Record: 959 (09.04.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 

     

   

    

    

 
 
 
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนช่วงปิดเทอม
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนช่วงปิดเทอม
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนช่วงปิดเทอม
วันที่ 20 เม.ย. 61   ผู้อ่าน [ 211 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
วันที่ 18 เม.ย. 61   ผู้อ่าน [ 62 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมสอนว่ายน้ำนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมสอนว่ายน้ำนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมสอนว่ายน้ำนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน
วันที่ 17 เม.ย. 61   ผู้อ่าน [ 66 ] คน
ชาว สพป.สุโขทัย เขต 1รวมพลังสร้างสรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ชาว สพป.สุโขทัย เขต 1รวมพลังสร้างสรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ชาว สพป.สุโขทัย เขต 1 รวมพลังสร้างสรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
วันที่ 09 เม.ย. 61   ผู้อ่าน [ 158 ] คน
โรงเรียนวัดปากพระ ปลูกต้นศรีตรัง เพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้ความสวยงาม นักเรียนได้ความรู้
โรงเรียนวัดปากพระ ปลูกต้นศรีตรัง เพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้ความสวยงาม นักเรียนได้ความรู้
โรงเรียนวัดปากพระ ปลูกต้นศรีตรัง เพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้ความสวยงาม นักเรียนได้ความรู้
วันที่ 02 เม.ย. 61   ผู้อ่าน [ 178 ] คน
 
22 เม.ย. 61
494
09 เม.ย. 61
1161
02 เม.ย. 61
412
29 มี.ค. 61
567
28 มี.ค. 61
198
27 มี.ค. 61
1670
16 ก.พ. 61
226
06 ก.พ. 61
387
06 ก.พ. 61
381
26 ม.ค. 61
768
22 ม.ค. 61
579
15 ม.ค. 61
760
10 ม.ค. 61
1554
10 ม.ค. 61
587
09 ม.ค. 61
483

         

  

170
06 ธ.ค. 60

 

 
 
         

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบประจำปีงบประมาณ 2560

สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์, ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 จำนวน 2 หลัง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน โรงเรียนวัดท่าฉนวน
ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 10 รายการ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองตะเข้ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน สปช.105/29

ประกาศโรงเรียนบ้านขุนนาวัง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26   

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองตะเข้ ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สชป.105/29 

 
 
         
 
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา