โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 10 Online
»   วันนี้ 69 Today
»   เมื่อวานนี้ 578 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 5949 Week
»   เดือนนี้ 14748 Month
»   ปีนี้ 28775 Year
»   รวมทั้งหมด 28775 Total
Record: 1397 (08.11.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


          เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ™เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜โ€เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธ‘เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜โ€œ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1
 
     เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ™เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜โ€เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธ‘เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜โ€œ          
 
บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน [ 07 ต.ค. 59 ]
คู่มือการวิเคราะห์และการจัดทำประมาณราคา [ 19 มิ.ย. 58 ]
แนวปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง [ 03 มิ.ย. 58 ]
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ ปี 2559 [ 12 ม.ค. 58 ]
คู่มือประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซม [ 12 ม.ค. 58 ]
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ [ 12 ม.ค. 58 ]
 
หน้าที่    1 
 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา