enlightenedenlightenedแจ้งกำหนดการรับบริจาคโลหิตครั้งต่อไป  ตรงกับวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา  13.00-15.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 4 Online
»   วันนี้ 69 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 69 Week
»   เดือนนี้ 69 Month
»   ปีนี้ 69 Year
»   รวมทั้งหมด 69 Total
Record: 69 (15.12.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
 
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดชุดเฉพาะกิจจิตอาสา อำนวยความสะดวกการเดินทางไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดชุดเฉพาะกิจจิตอาสา อำนวยความสะดวกการเดินทางไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดชุดเฉพาะกิจจิตอาสา อำนวยความสะดวกการเดินทางไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67
ผู้อ่าน [ 50 ] คน
"โครงการรินน้ำใจต้านภัยหนาว นักเรียน.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2"
"โครงการรินน้ำใจต้านภัยหนาว นักเรียน.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2"
ผู้อ่าน [ 50 ] คน
บุคลากรสพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมทำบุญตักบาตรวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
บุคลากรสพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมทำบุญตักบาตรวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 นำบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตรวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ถวายพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9
ผู้อ่าน [ 49 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ O-NET และ NT
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ O-NET และ NT
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ O-NET และ NT
ผู้อ่าน [ 73 ] คน
สุโขทัย เขต 1 จัดทำร่างแผน 4 ปี พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สุโขทัย เขต 1 จัดทำร่างแผน 4 ปี พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สุโขทัย เขต 1 จัดทำร่างแผน 4 ปี พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
ศึกษานิเทศก์ ติดตามเกษตรชีววิถีบ้านห้วยไคร้
ศึกษานิเทศก์ ติดตามเกษตรชีววิถีบ้านห้วยไคร้
ผอ.กลุ่มฯ พร้อม ศน.สพป.สุโขทัย 1 เยี่ยมและให้กำลังใจการเตรียมความพร้อมเกษตรชีววิถีที่บ้านห้วยไคร้
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
ลูกเสือสุโขทัยร่วมงานวันมหาธีรราชเจ้ากว่า 500 นาย
ลูกเสือสุโขทัยร่วมงานวันมหาธีรราชเจ้ากว่า 500 นาย
ผวจ.สุโขทัย นำคณะลูกเสือหลายหน่วยงานในจังหวัดสุโขทัย ร่วมถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
ผอ.เขตฯ เปิดกีฬาสีภายในอนุบาลสุโขทัย
ผอ.เขตฯ เปิดกีฬาสีภายในอนุบาลสุโขทัย
ผอ.สพป.สท.1 เปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "อนุบาลเกมส์" 24 พ.ย.2560
ผู้อ่าน [ 74 ] คน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่าจัดแข่งกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่าจัดแข่งกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่าจัดแข่งกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้อ่าน [ 76 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนผาเมือง
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนผาเมือง
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนผาเมือง
ผู้อ่าน [ 59 ] คน
ครูสุโขทัย เขต 1 รับรางวัลกว่า 500 รางวัล
ครูสุโขทัย เขต 1 รับรางวัลกว่า 500 รางวัล
ผู้บริหาร ครู นักเรียนในสังกัด สพป.สท.1 รับรางวัลทางวิชาการกว่า 500 รางวัล ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมเทคนิคบุคลากรเพื่อจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมเทคนิคบุคลากรเพื่อจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมเทคนิคบุคลากรเพื่อจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้อ่าน [ 203 ] คน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 พร้อมศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมโรงเรียนให้กำลังใจเตรีมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 พร้อมศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมโรงเรียนให้กำลังใจเตรีมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 พร้อมศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมโรงเรียนให้กำลังใจเตรีมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
ผู้อ่าน [ 229 ] คน
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงในงานลอยกระทงสุโขทัย
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงในงานลอยกระทงสุโขทัย
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงในงานลอยกระทงสุโขทัย
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมเป็นจิตอาสาจัดเรียงต้นไม้ ประดับนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมเป็นจิตอาสาจัดเรียงต้นไม้ ประดับนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมเป็นจิตอาสาจัดเรียงต้นไม้ ประดับนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560
ผู้อ่าน [ 135 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับชม
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับชม "พุธเช้า ข่าว สพฐ."
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับชม "พุธเช้า ข่าว สพฐ." เพื่อรับนโยบายผู้บริหาร
ผู้อ่าน [ 92 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
ผู้อ่าน [ 169 ] คน
สพฐ. เดินหน้าสานต่อห้องเรียนกีฬา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ “สามัคคี สัมพันธ์ สานฝัน ห้องเรียนกีฬา”
สพฐ. เดินหน้าสานต่อห้องเรียนกีฬา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ “สามัคคี สัมพันธ์ สานฝัน ห้องเรียนกีฬา”
สพฐ. เดินหน้าสานต่อห้องเรียนกีฬา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ “สามัคคี สัมพันธ์ สานฝัน ห้องเรียนกีฬา”
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
รอง ผอ.เขตเป็นประธานเปิดกีฬาสีภายในอนุบาลเมือง
รอง ผอ.เขตเป็นประธานเปิดกีฬาสีภายในอนุบาลเมือง
รองฯ ปิลัทธ์ อุดมวงษ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย เช้า 26 กันยายน
ผู้อ่าน [ 157 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ปลูกดาวเรืองเพื่อออกดอกบานพร้อมกันช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
สพป.สุโขทัย เขต 1 ปลูกดาวเรืองเพื่อออกดอกบานพร้อมกันช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
สพป.สุโขทัย เขต 1 ปลูกดาวเรืองเพื่อออกดอกบานพร้อมกันช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 คว้าโล่ดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560
สพป.สุโขทัย เขต 1 คว้าโล่ดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560
สพป.สุโขทัย เขต 1 คว้าโล่ดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560
ผู้อ่าน [ 188 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ชี้แจง พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 โรงเรียนในสังกัด
สพป.สุโขทัย เขต 1 ชี้แจง พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 โรงเรียนในสังกัด
สพป.สุโขทัย เขต 1 ชี้แจง พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 โรงเรียนในสังกัด
ผู้อ่าน [ 235 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หวังผ่านรับรอง 100%
สพป.สุโขทัย เขต 1 ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หวังผ่านรับรอง 100%
สพป.สุโขทัย เขต 1 ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หวังผ่านรับรอง 100%
ผู้อ่าน [ 270 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประเมินสถานศึกษาสีขาว มุ่งหวังสถานศึกษาในสังกัดเป็นสถานศึกษาสีขาว 100%
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประเมินสถานศึกษาสีขาว มุ่งหวังสถานศึกษาในสังกัดเป็นสถานศึกษาสีขาว 100%
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประเมินสถานศึกษาสีขาว มุ่งหวังสถานศึกษาในสังกัดเป็นสถานศึกษาสีขาว 100%
ผู้อ่าน [ 269 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา