enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 16 Online
»   วันนี้ 1175 Today
»   เมื่อวานนี้ 1591 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1175 Week
»   เดือนนี้ 9991 Month
»   ปีนี้ 9991 Year
»   รวมทั้งหมด 9991 Total
Record: 2026 (17.05.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
 
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 กำชับสถานศึกษา วางมาตรการป้องกันภัยจากพายุฤดูร้อน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 กำชับสถานศึกษา วางมาตรการป้องกันภัยจากพายุฤดูร้อน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 กำชับสถานศึกษา วางมาตรการป้องกันภัยจากพายุฤดูร้อน
ผู้อ่าน [ 212 ] คน
เลขา กพฐ.พบผู้บริหารโรงเรียน สพป.สท.เขต 1 เป้าหมายสถานศึกษาเดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0
เลขา กพฐ.พบผู้บริหารโรงเรียน สพป.สท.เขต 1 เป้าหมายสถานศึกษาเดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0
เลขา กพฐ.พบผู้บริหารโรงเรียน สพป.สท.เขต 1 เป้าหมายสถานศึกษาเดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0
ผู้อ่าน [ 337 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมความพร้อมสนามสอบ NT
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมความพร้อมสนามสอบ NT
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมความพร้อมสนามสอบ NT
ผู้อ่าน [ 238 ] คน
คลัสเตอร์ 17 เตรียมประเมิน ผอ.เขตพื้นที่ใหม่ ครั้งที่ 1
คลัสเตอร์ 17 เตรียมประเมิน ผอ.เขตพื้นที่ใหม่ ครั้งที่ 1
คลัสเตอร์ 17 ประเมิน ผอ.เขตพื้นที่ใหม่ ครั้งที่ 1
ผู้อ่าน [ 145 ] คน
ผอ.สพป.สท.1 เยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบาย สพฐ.
ผอ.สพป.สท.1 เยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบาย สพฐ.
ผอ.สพป.สท.1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบาย สพฐ.
ผู้อ่าน [ 229 ] คน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 แนะสถานศึกษาสอนนักเรียนให้คิดแก้ปัญหาด้วยตนเองได้
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 แนะสถานศึกษาสอนนักเรียนให้คิดแก้ปัญหาด้วยตนเองได้
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 แนะสถานศึกษาสอนนักเรียนให้คิดแก้ปัญหาด้วยตนเองได้
ผู้อ่าน [ 192 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน แนะผู้เรียนต้องคิดเป็น
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน แนะผู้เรียนต้องคิดเป็น
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน แนะผู้เรียนต้องคิดเป็น
ผู้อ่าน [ 334 ] คน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด พร้อมมอบนโยบาย ศธ.
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด พร้อมมอบนโยบาย ศธ.
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด พร้อมมอบนโยบาย ศธ.
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
พสน. สพป.สุโขทัย เขต 1 ตรวจจุดเสี่ยงช่วงวาเลนไทน์
พสน. สพป.สุโขทัย เขต 1 ตรวจจุดเสี่ยงช่วงวาเลนไทน์
พสน. สพป.สุโขทัย เขต 1 ตรวจจุดเสี่ยงช่วงวาเลนไทน์
ผู้อ่าน [ 254 ] คน
นักเรียนโรงเรียนวัดปากพระโชว์ผลงาน Child show
นักเรียนโรงเรียนวัดปากพระโชว์ผลงาน Child show
นักเรียนโรงเรียนวัดปากพระโชว์ผลงานแสดงศักยภาพ
ผู้อ่าน [ 185 ] คน
ผอ.โรงเรียนใหม่ไฟแรง นำนักเรียนชนะเลิศระดับชาติงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผอ.โรงเรียนใหม่ไฟแรง นำนักเรียนชนะเลิศระดับชาติงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผอ.โรงเรียนใหม่ไฟแรง นำนักเรียนชนะเลิศระดับชาติงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผู้อ่าน [ 427 ] คน
กีฬานักเรียน “ลุ่มน้ำยมเกมส์ ครั้งที่ 5”
กีฬานักเรียน “ลุ่มน้ำยมเกมส์ ครั้งที่ 5”
กีฬานักเรียน “ลุ่มน้ำยมเกมส์ ครั้งที่ 5”
ผู้อ่าน [ 264 ] คน
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนักเรียนหญิง
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนักเรียนหญิง
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนักเรียนหญิง
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
ครู นักเรียน โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ ใส่ชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ ส่งเสริมวัฒนธรรม สนองนโยบายรัฐบาล
ครู นักเรียน โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ ใส่ชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ ส่งเสริมวัฒนธรรม สนองนโยบายรัฐบาล
ครู นักเรียน โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ ใส่ชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ ส่งเสริมวัฒนธรรม สนองนโยบายรัฐบาล
ผู้อ่าน [ 379 ] คน
สโมสรไลออนส์ สุโขทัยธานี และชมรมคนรักในหลวง มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะนอกฯ
สโมสรไลออนส์ สุโขทัยธานี และชมรมคนรักในหลวง มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะนอกฯ
สโมสรไลออนส์ สุโขทัยธานี และชมรมคนรักในหลวง มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะนอกฯ
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1 รับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม่
ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1 รับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม่
ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1 รับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม่
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมรับทราบนโยบายสพฐ.การดำเนินงานตามแผน ปี 2561
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมรับทราบนโยบายสพฐ.การดำเนินงานตามแผน ปี 2561
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมรับทราบนโยบายสพฐ.การดำเนินงานตามแผน ปี 2561
ผู้อ่าน [ 183 ] คน
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561
ผู้อ่าน [ 255 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมพร้อมเข้าระบบประเมินออนไลน์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมพร้อมเข้าระบบประเมินออนไลน์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมพร้อมเข้าระบบประเมินออนไลน์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ผู้อ่าน [ 218 ] คน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เปิดกีฬานักเรียน “กงไกรลาศเกมส์”
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เปิดกีฬานักเรียน “กงไกรลาศเกมส์”
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เปิดกีฬานักเรียน “กงไกรลาศเกมส์”
ผู้อ่าน [ 300 ] คน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศงดรับของขวัญปีใหม่ สนองนโยบาย สพฐ.
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศงดรับของขวัญปีใหม่ สนองนโยบาย สพฐ.
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศงดรับของขวัญปีใหม่ สนองนโยบาย สพฐ.
ผู้อ่าน [ 198 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้
สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้
สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้
ผู้อ่าน [ 239 ] คน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่านจัดแข่งขันกีฬานักเรียน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่านจัดแข่งขันกีฬานักเรียน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่านจัดแข่งขันกีฬานักเรียน
ผู้อ่าน [ 207 ] คน
รมว.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามการใช้งาน Internet ของสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย
รมว.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามการใช้งาน Internet ของสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย
รมว.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามการใช้งาน Internet ของสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


 




   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา