enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 9 Today
»   เมื่อวานนี้ 539 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2013 Week
»   เดือนนี้ 9712 Month
»   ปีนี้ 11849 Year
»   รวมทั้งหมด 11849 Total
Record: 959 (09.04.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
 
เขต 1 ร่วมรดน้ำดำหัวพ่อเมืองสุโขทัย
เขต 1 ร่วมรดน้ำดำหัวพ่อเมืองสุโขทัย

ผู้อ่าน [ 323 ] คน
เขต 1 ร่วมงานรัฐพิธีวันจักรี ที่ศาลาอเนกประสงค์จังหวัดสุโขทัย
เขต 1 ร่วมงานรัฐพิธีวันจักรี ที่ศาลาอเนกประสงค์จังหวัดสุโขทัย

ผู้อ่าน [ 364 ] คน
สพป.สท.1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
สพป.สท.1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

ผู้อ่าน [ 725 ] คน
ผอ.สพป.สท.1 เปิดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ผอ.สพป.สท.1 เปิดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ผู้อ่าน [ 439 ] คน
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องร่วมติดตามนโยบายปฏิรูป ศธ.
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องร่วมติดตามนโยบายปฏิรูป ศธ.

ผู้อ่าน [ 328 ] คน
คณะกรรมการเยี่ยมบ้าน นร.ที่สมัครขอรับทุนพระบรมฯ
คณะกรรมการเยี่ยมบ้าน นร.ที่สมัครขอรับทุนพระบรมฯ

ผู้อ่าน [ 206 ] คน
ผอ.คนใหม่ มอบนโยบาย จนท.สพป.สุโขทัย
ผอ.คนใหม่ มอบนโยบาย จนท.สพป.สุโขทัย

ผู้อ่าน [ 538 ] คน
นร.ลานกระบือ ขอพร ผอ.เขต เพื่อไปแข่งขันโครงงานวิจัยระดับชาติ
นร.ลานกระบือ ขอพร ผอ.เขต เพื่อไปแข่งขันโครงงานวิจัยระดับชาติ

ผู้อ่าน [ 505 ] คน
ผู้บริหารอนุบาลสุโขทัย แสดงความยินดี ผอ.พยอม วงษ์พูล
ผู้บริหารอนุบาลสุโขทัย แสดงความยินดี ผอ.พยอม วงษ์พูล

ผู้อ่าน [ 453 ] คน
ผอ.สพป.สท.1 กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ที่สุโขทัย
ผอ.สพป.สท.1 กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ที่สุโขทัย

ผู้อ่าน [ 396 ] คน
สพป.3 แห่ง ดูงานเขตสุจริตสุโขทัย 1
สพป.3 แห่ง ดูงานเขตสุจริตสุโขทัย 1

ผู้อ่าน [ 395 ] คน
เขต 1 เร่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมเรียนรวม
เขต 1 เร่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมเรียนรวม

ผู้อ่าน [ 416 ] คน
เปิดรั้วโรงเรียนตำบลปากพระ
เปิดรั้วโรงเรียนตำบลปากพระ

ผู้อ่าน [ 559 ] คน
มุจลินเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
มุจลินเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ผู้อ่าน [ 445 ] คน
สื่อสุโขทัยจัดงานวันนักข่าวที่บ้านวังโคนเปือย
สื่อสุโขทัยจัดงานวันนักข่าวที่บ้านวังโคนเปือย

ผู้อ่าน [ 329 ] คน
ผวจ.สุโขทัย เปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ บ้านตลิ่งชัน
ผวจ.สุโขทัย เปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ บ้านตลิ่งชัน

ผู้อ่าน [ 475 ] คน
ประชุมผู้บริหารครั้งแรกปี 59
ประชุมผู้บริหารครั้งแรกปี 59

ผู้อ่าน [ 496 ] คน
คณะกรรมการจาก สพฐ.ติดตามลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
คณะกรรมการจาก สพฐ.ติดตามลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ผู้อ่าน [ 333 ] คน
นักเรียนสุโขทัยรับมอบจักรยานพระราชทาน
นักเรียนสุโขทัยรับมอบจักรยานพระราชทาน

ผู้อ่าน [ 459 ] คน
สุโขทัย เขต 1 อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
สุโขทัย เขต 1 อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ผู้อ่าน [ 405 ] คน
อรุโณทัยอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
อรุโณทัยอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์

ผู้อ่าน [ 351 ] คน
ผช.เลขา กพฐ. แวะเยี่ยมเยือน สพป.สุโขทัย
ผช.เลขา กพฐ. แวะเยี่ยมเยือน สพป.สุโขทัย

ผู้อ่าน [ 501 ] คน
สพป.สท.1 ร่วมพิธีเปิดงานพระแม่ย่า
สพป.สท.1 ร่วมพิธีเปิดงานพระแม่ย่า

ผู้อ่าน [ 483 ] คน
กลุ่มลุ่มน้ำยม เร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์
กลุ่มลุ่มน้ำยม เร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์

ผู้อ่าน [ 435 ] คน
ครูสุโขทัยรวมใจบริจาคโลหิต
ครูสุโขทัยรวมใจบริจาคโลหิต

ผู้อ่าน [ 397 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา