enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 3 Online
»   วันนี้ 386 Today
»   เมื่อวานนี้ 736 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4773 Week
»   เดือนนี้ 10642 Month
»   ปีนี้ 10642 Year
»   รวมทั้งหมด 10642 Total
Record: 1015 (20.03.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
 
สวยงามกีฬาสายธรรมเกมส์
สวยงามกีฬาสายธรรมเกมส์

ผู้อ่าน [ 589 ] คน
สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่จังหวัดพิษณุโลก
สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่จังหวัดพิษณุโลก

ผู้อ่าน [ 462 ] คน
ครูพลศึกษา 5 จังหวัด ร่วมอบรมเพิ่มความรู้ลดเวลาเรียน
ครูพลศึกษา 5 จังหวัด ร่วมอบรมเพิ่มความรู้ลดเวลาเรียน

ผู้อ่าน [ 627 ] คน
3 หน่วยงานร่วมมือสร้างอาชีพให้นักเรียนขยายโอกาสฯ
3 หน่วยงานร่วมมือสร้างอาชีพให้นักเรียนขยายโอกาสฯ

ผู้อ่าน [ 461 ] คน
การแข่งขันกีฬาสีภายในอนุบาลเมือง
การแข่งขันกีฬาสีภายในอนุบาลเมือง

ผู้อ่าน [ 700 ] คน
เขตพื้นที่การศึกษาร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติจังหวัดสุโขทัย
เขตพื้นที่การศึกษาร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติจังหวัดสุโขทัย

ผู้อ่าน [ 433 ] คน
อนุบาลสุโขทัยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
อนุบาลสุโขทัยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "วันพ่อ" 58

ผู้อ่าน [ 458 ] คน
รร.กวางตง จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน
รร.กวางตง จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน

ผู้อ่าน [ 786 ] คน
สุโขทัย มอบบ้านให้นักเรียนเป็นหลังที่136 ของประเทศ
สุโขทัย มอบบ้านให้นักเรียนเป็นหลังที่136 ของประเทศ

ผู้อ่าน [ 390 ] คน
สพฐ. ติดตามการดำเนินงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
สพฐ. ติดตามการดำเนินงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ผู้อ่าน [ 420 ] คน
ลูกเสือสุโขทัยร่วมพิธีรำลึกวันวชิราวุธ
ลูกเสือสุโขทัยร่วมพิธีรำลึกวันวชิราวุธ

ผู้อ่าน [ 509 ] คน
ขรก.สังกัด สพป.สท.1 ร่วมขบวนอัญเชิญกระทงพระราชทาน
ขรก.สังกัด สพป.สท.1 ร่วมขบวนอัญเชิญกระทงพระราชทาน

ผู้อ่าน [ 600 ] คน
เขต 1 ประชุมคัดเลือกผลงาน MOE Awards
เขต 1 ประชุมคัดเลือกผลงาน MOE Awards

ผู้อ่าน [ 368 ] คน
รอง ศักดิ์ชัย บุญสนอง เป็นประธานตักบาตรรับอรุณวันเพ็ญเดือนสิบสอง
รอง ศักดิ์ชัย บุญสนอง เป็นประธานตักบาตรรับอรุณวันเพ็ญเดือนสิบสอง

ผู้อ่าน [ 314 ] คน
ต้อนรับ ศน.ใหม่จากการศึกษาพิเศษ
ต้อนรับ ศน.ใหม่จากการศึกษาพิเศษ

ผู้อ่าน [ 589 ] คน
สพป.อุตรดิตถ์เขต2ศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ ณ สพป.สุโขทัย เขต1
สพป.อุตรดิตถ์เขต2ศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ ณ สพป.สุโขทัย เขต1

ผู้อ่าน [ 433 ] คน
มอบบ้าน
มอบบ้าน "คืนความสุข สู่ลูก สพฐ." บ้านหนองตลับ

ผู้อ่าน [ 517 ] คน
มอบบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านดอนสำโรง กงไกรลาศ
มอบบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านดอนสำโรง กงไกรลาศ

ผู้อ่าน [ 556 ] คน
เปิดอาคารเรียนหนองบัวเขาดิน
เปิดอาคารเรียนหนองบัวเขาดิน

ผู้อ่าน [ 591 ] คน
เขต 1 ต้อนรับ ศน.ใหม่จากบ้านน้ำพุ
เขต 1 ต้อนรับ ศน.ใหม่จากบ้านน้ำพุ

ผู้อ่าน [ 622 ] คน
ประชุมผู้บริหารรับเปิดภาคเรียนเร่งสนองนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ประชุมผู้บริหารรับเปิดภาคเรียนเร่งสนองนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ผู้อ่าน [ 532 ] คน
ผอ.สพป.สท.1 นำคณะเข้าบันทึกเทปถวายพระพรฯ
ผอ.สพป.สท.1 นำคณะเข้าบันทึกเทปถวายพระพรฯ

ผู้อ่าน [ 390 ] คน
ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ 2 ท่าน
ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ 2 ท่าน

ผู้อ่าน [ 669 ] คน
เขต 1  ร่วมแสดงความยินดี เลขา กพฐ.คนใหม่
เขต 1 ร่วมแสดงความยินดี เลขา กพฐ.คนใหม่

ผู้อ่าน [ 415 ] คน
เยี่ยมชมความก้าวหน้าสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
เยี่ยมชมความก้าวหน้าสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ

ผู้อ่าน [ 598 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา