enlightenedenlightenedแจ้งกำหนดการรับบริจาคโลหิตครั้งต่อไป  ตรงกับวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา  13.00-15.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 4 Online
»   วันนี้ 65 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 65 Week
»   เดือนนี้ 65 Month
»   ปีนี้ 65 Year
»   รวมทั้งหมด 65 Total
Record: 65 (15.12.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
 
ผช.เลขา กพฐ.ให้แนวทางการเตรียมงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุโขทัย
ผช.เลขา กพฐ.ให้แนวทางการเตรียมงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุโขทัย

ผู้อ่าน [ 593 ] คน
พัฒนาครูคณิตศาสตร์ตามแนว PISA
พัฒนาครูคณิตศาสตร์ตามแนว PISA

ผู้อ่าน [ 409 ] คน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน

ผู้อ่าน [ 745 ] คน
เขตพื้นที่จัดอบรมลูกเสือ 3 ดี
เขตพื้นที่จัดอบรมลูกเสือ 3 ดี

ผู้อ่าน [ 566 ] คน
ประชุมพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่
ประชุมพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่

ผู้อ่าน [ 446 ] คน
เขต 1 อบรมพัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
เขต 1 อบรมพัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

ผู้อ่าน [ 348 ] คน
ข้าราชการสำนักงานร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมฯ
ข้าราชการสำนักงานร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมฯ

ผู้อ่าน [ 254 ] คน
เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเขตสุจริตภาคเหนือตอนล่าง
เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเขตสุจริตภาคเหนือตอนล่าง

ผู้อ่าน [ 405 ] คน
พิธ๊มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พิธ๊มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้อ่าน [ 355 ] คน
สพป.สท.1 พร้อมรับการประเมินจาก สพฐ.
สพป.สท.1 พร้อมรับการประเมินจาก สพฐ.

ผู้อ่าน [ 540 ] คน
ชาวเขต 1 ร่วมส่ง ผช.เลขา กพฐ.เข้ารับตำแหน่งใหม่
ชาวเขต 1 ร่วมส่ง ผช.เลขา กพฐ.เข้ารับตำแหน่งใหม่

ผู้อ่าน [ 698 ] คน
รอง ผอ.สพป.มอบนโยบายและร่วมประชุมผู้บริหารกงไกรลาศ
รอง ผอ.สพป.มอบนโยบายและร่วมประชุมผู้บริหารกงไกรลาศ

ผู้อ่าน [ 525 ] คน
สพป.สท.1  ถวายเทียน 2 วัด สืบสานวัฒนธรรมเข้าพรรษา
สพป.สท.1 ถวายเทียน 2 วัด สืบสานวัฒนธรรมเข้าพรรษา

ผู้อ่าน [ 517 ] คน
สุโขทัยเร่งจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
สุโขทัยเร่งจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

ผู้อ่าน [ 371 ] คน
ติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be Number One
ติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be Number One

ผู้อ่าน [ 467 ] คน
ชาวสุโขทัย เขต 1 แสดงความยินดี ผช.เลขา กพฐ. คนใหม่
ชาวสุโขทัย เขต 1 แสดงความยินดี ผช.เลขา กพฐ. คนใหม่

ผู้อ่าน [ 485 ] คน
เด็กสุโขทัยอ่านออกเขียนคล่องและคิดเป็น
เด็กสุโขทัยอ่านออกเขียนคล่องและคิดเป็น

ผู้อ่าน [ 419 ] คน
โรงเรียนสุจริตสุโขทัยร่วมสัมมนาที่ดอยสะเก็ด
โรงเรียนสุจริตสุโขทัยร่วมสัมมนาที่ดอยสะเก็ด

ผู้อ่าน [ 486 ] คน
คุรุสภาเขตพื้นที่พาสมาชิกปฏิบัติธรรม
คุรุสภาเขตพื้นที่พาสมาชิกปฏิบัติธรรม

ผู้อ่าน [ 696 ] คน
สำนักงานเขตพื้นที่ บันทึกเทปถวายพระพรฯ วันแม่
สำนักงานเขตพื้นที่ บันทึกเทปถวายพระพรฯ วันแม่

ผู้อ่าน [ 337 ] คน
เขต 1 ให้ความรู้แกนนำสภานักเรียน
เขต 1 ให้ความรู้แกนนำสภานักเรียน

ผู้อ่าน [ 540 ] คน
ผอ.เขตพื้นที่ฯ เปิดห้องเรียน DLTV บ้านน้ำเรื่อง
ผอ.เขตพื้นที่ฯ เปิดห้องเรียน DLTV บ้านน้ำเรื่อง

ผู้อ่าน [ 552 ] คน
ซ่อมและสร้างบ้านให้นักเรียน 4 หลัง
ซ่อมและสร้างบ้านให้นักเรียน 4 หลัง

ผู้อ่าน [ 348 ] คน
ลูกเสือสุโขทัยต้านภัยยาเสพติด
ลูกเสือสุโขทัยต้านภัยยาเสพติด

ผู้อ่าน [ 762 ] คน
ครูสุโขทัยร่วมบริจาคโลหิต
ครูสุโขทัยร่วมบริจาคโลหิต

ผู้อ่าน [ 342 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา