enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 17 Online
»   วันนี้ 1174 Today
»   เมื่อวานนี้ 1591 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1174 Week
»   เดือนนี้ 9990 Month
»   ปีนี้ 9990 Year
»   รวมทั้งหมด 9990 Total
Record: 2026 (17.05.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
 
คณะกรรมการจาก สพฐ.ติดตามลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
คณะกรรมการจาก สพฐ.ติดตามลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ผู้อ่าน [ 340 ] คน
นักเรียนสุโขทัยรับมอบจักรยานพระราชทาน
นักเรียนสุโขทัยรับมอบจักรยานพระราชทาน

ผู้อ่าน [ 467 ] คน
สุโขทัย เขต 1 อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
สุโขทัย เขต 1 อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ผู้อ่าน [ 412 ] คน
อรุโณทัยอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
อรุโณทัยอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์

ผู้อ่าน [ 357 ] คน
ผช.เลขา กพฐ. แวะเยี่ยมเยือน สพป.สุโขทัย
ผช.เลขา กพฐ. แวะเยี่ยมเยือน สพป.สุโขทัย

ผู้อ่าน [ 506 ] คน
สพป.สท.1 ร่วมพิธีเปิดงานพระแม่ย่า
สพป.สท.1 ร่วมพิธีเปิดงานพระแม่ย่า

ผู้อ่าน [ 493 ] คน
กลุ่มลุ่มน้ำยม เร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์
กลุ่มลุ่มน้ำยม เร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์

ผู้อ่าน [ 444 ] คน
ครูสุโขทัยรวมใจบริจาคโลหิต
ครูสุโขทัยรวมใจบริจาคโลหิต

ผู้อ่าน [ 404 ] คน
สพป.สุโขทัย ร่วมงานวันยุทธหัตถี ที่จังหวัดสุโขทัย
สพป.สุโขทัย ร่วมงานวันยุทธหัตถี ที่จังหวัดสุโขทัย

ผู้อ่าน [ 492 ] คน
รองฯ ปิลัทธ์ นำคณะ จนท.คารวะขอพรปีใหม่ เลขาธิการ กพฐ.
รองฯ ปิลัทธ์ นำคณะ จนท.คารวะขอพรปีใหม่ เลขาธิการ กพฐ.

ผู้อ่าน [ 484 ] คน
สพป.สท.1  ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
สพป.สท.1 ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ผู้อ่าน [ 387 ] คน
วันครูสุโขทัย 2559
วันครูสุโขทัย 2559

ผู้อ่าน [ 505 ] คน
ประมวลภาพส่งความสุข ขอพรปีใหม่
ประมวลภาพส่งความสุข ขอพรปีใหม่

ผู้อ่าน [ 483 ] คน
สวยงามกีฬาสายธรรมเกมส์
สวยงามกีฬาสายธรรมเกมส์

ผู้อ่าน [ 605 ] คน
สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่จังหวัดพิษณุโลก
สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่จังหวัดพิษณุโลก

ผู้อ่าน [ 481 ] คน
ครูพลศึกษา 5 จังหวัด ร่วมอบรมเพิ่มความรู้ลดเวลาเรียน
ครูพลศึกษา 5 จังหวัด ร่วมอบรมเพิ่มความรู้ลดเวลาเรียน

ผู้อ่าน [ 643 ] คน
3 หน่วยงานร่วมมือสร้างอาชีพให้นักเรียนขยายโอกาสฯ
3 หน่วยงานร่วมมือสร้างอาชีพให้นักเรียนขยายโอกาสฯ

ผู้อ่าน [ 471 ] คน
การแข่งขันกีฬาสีภายในอนุบาลเมือง
การแข่งขันกีฬาสีภายในอนุบาลเมือง

ผู้อ่าน [ 719 ] คน
เขตพื้นที่การศึกษาร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติจังหวัดสุโขทัย
เขตพื้นที่การศึกษาร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติจังหวัดสุโขทัย

ผู้อ่าน [ 444 ] คน
อนุบาลสุโขทัยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
อนุบาลสุโขทัยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "วันพ่อ" 58

ผู้อ่าน [ 474 ] คน
รร.กวางตง จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน
รร.กวางตง จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน

ผู้อ่าน [ 802 ] คน
สุโขทัย มอบบ้านให้นักเรียนเป็นหลังที่136 ของประเทศ
สุโขทัย มอบบ้านให้นักเรียนเป็นหลังที่136 ของประเทศ

ผู้อ่าน [ 400 ] คน
สพฐ. ติดตามการดำเนินงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
สพฐ. ติดตามการดำเนินงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ผู้อ่าน [ 427 ] คน
ลูกเสือสุโขทัยร่วมพิธีรำลึกวันวชิราวุธ
ลูกเสือสุโขทัยร่วมพิธีรำลึกวันวชิราวุธ

ผู้อ่าน [ 527 ] คน
ขรก.สังกัด สพป.สท.1 ร่วมขบวนอัญเชิญกระทงพระราชทาน
ขรก.สังกัด สพป.สท.1 ร่วมขบวนอัญเชิญกระทงพระราชทาน

ผู้อ่าน [ 616 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา