enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 3 Online
»   วันนี้ 264 Today
»   เมื่อวานนี้ 284 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4366 Week
»   เดือนนี้ 24542 Month
»   ปีนี้ 34245 Year
»   รวมทั้งหมด 34245 Total
Record: 1915 (04.06.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
 
ครู นักเรียน โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ ใส่ชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ ส่งเสริมวัฒนธรรม สนองนโยบายรัฐบาล
ครู นักเรียน โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ ใส่ชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ ส่งเสริมวัฒนธรรม สนองนโยบายรัฐบาล
ครู นักเรียน โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ ใส่ชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ ส่งเสริมวัฒนธรรม สนองนโยบายรัฐบาล
ผู้อ่าน [ 398 ] คน
สโมสรไลออนส์ สุโขทัยธานี และชมรมคนรักในหลวง มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะนอกฯ
สโมสรไลออนส์ สุโขทัยธานี และชมรมคนรักในหลวง มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะนอกฯ
สโมสรไลออนส์ สุโขทัยธานี และชมรมคนรักในหลวง มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะนอกฯ
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1 รับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม่
ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1 รับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม่
ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1 รับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม่
ผู้อ่าน [ 326 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมรับทราบนโยบายสพฐ.การดำเนินงานตามแผน ปี 2561
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมรับทราบนโยบายสพฐ.การดำเนินงานตามแผน ปี 2561
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมรับทราบนโยบายสพฐ.การดำเนินงานตามแผน ปี 2561
ผู้อ่าน [ 198 ] คน
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561
ผู้อ่าน [ 291 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมพร้อมเข้าระบบประเมินออนไลน์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมพร้อมเข้าระบบประเมินออนไลน์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมพร้อมเข้าระบบประเมินออนไลน์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ผู้อ่าน [ 249 ] คน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เปิดกีฬานักเรียน “กงไกรลาศเกมส์”
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เปิดกีฬานักเรียน “กงไกรลาศเกมส์”
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เปิดกีฬานักเรียน “กงไกรลาศเกมส์”
ผู้อ่าน [ 331 ] คน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศงดรับของขวัญปีใหม่ สนองนโยบาย สพฐ.
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศงดรับของขวัญปีใหม่ สนองนโยบาย สพฐ.
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศงดรับของขวัญปีใหม่ สนองนโยบาย สพฐ.
ผู้อ่าน [ 212 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้
สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้
สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้
ผู้อ่าน [ 254 ] คน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่านจัดแข่งขันกีฬานักเรียน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่านจัดแข่งขันกีฬานักเรียน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่านจัดแข่งขันกีฬานักเรียน
ผู้อ่าน [ 226 ] คน
รมว.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามการใช้งาน Internet ของสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย
รมว.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามการใช้งาน Internet ของสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย
รมว.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามการใช้งาน Internet ของสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย
ผู้อ่าน [ 186 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1, 2 และ สพม.38 ประชุมเตรียมการต้อนรับ รมว.ศึกษาธิการ
สพป.สุโขทัย เขต 1, 2 และ สพม.38 ประชุมเตรียมการต้อนรับ รมว.ศึกษาธิการ
สพป.สุโขทัย เขต 1, 2 และ สพม.38 ประชุมเตรียมการต้อนรับ รมว.ศึกษาธิการ
ผู้อ่าน [ 172 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดชุดเฉพาะกิจจิตอาสา อำนวยความสะดวกการเดินทางไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดชุดเฉพาะกิจจิตอาสา อำนวยความสะดวกการเดินทางไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดชุดเฉพาะกิจจิตอาสา อำนวยความสะดวกการเดินทางไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67
ผู้อ่าน [ 220 ] คน
"โครงการรินน้ำใจต้านภัยหนาว นักเรียน.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2"
"โครงการรินน้ำใจต้านภัยหนาว นักเรียน.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2"
ผู้อ่าน [ 172 ] คน
บุคลากรสพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมทำบุญตักบาตรวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
บุคลากรสพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมทำบุญตักบาตรวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 นำบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตรวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ถวายพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ O-NET และ NT
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ O-NET และ NT
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ O-NET และ NT
ผู้อ่าน [ 189 ] คน
สุโขทัย เขต 1 จัดทำร่างแผน 4 ปี พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สุโขทัย เขต 1 จัดทำร่างแผน 4 ปี พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สุโขทัย เขต 1 จัดทำร่างแผน 4 ปี พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อ่าน [ 202 ] คน
ศึกษานิเทศก์ ติดตามเกษตรชีววิถีบ้านห้วยไคร้
ศึกษานิเทศก์ ติดตามเกษตรชีววิถีบ้านห้วยไคร้
ผอ.กลุ่มฯ พร้อม ศน.สพป.สุโขทัย 1 เยี่ยมและให้กำลังใจการเตรียมความพร้อมเกษตรชีววิถีที่บ้านห้วยไคร้
ผู้อ่าน [ 198 ] คน
ลูกเสือสุโขทัยร่วมงานวันมหาธีรราชเจ้ากว่า 500 นาย
ลูกเสือสุโขทัยร่วมงานวันมหาธีรราชเจ้ากว่า 500 นาย
ผวจ.สุโขทัย นำคณะลูกเสือหลายหน่วยงานในจังหวัดสุโขทัย ร่วมถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
ผอ.เขตฯ เปิดกีฬาสีภายในอนุบาลสุโขทัย
ผอ.เขตฯ เปิดกีฬาสีภายในอนุบาลสุโขทัย
ผอ.สพป.สท.1 เปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "อนุบาลเกมส์" 24 พ.ย.2560
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่าจัดแข่งกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่าจัดแข่งกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่าจัดแข่งกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้อ่าน [ 169 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนผาเมือง
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนผาเมือง
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนผาเมือง
ผู้อ่าน [ 138 ] คน
ครูสุโขทัย เขต 1 รับรางวัลกว่า 500 รางวัล
ครูสุโขทัย เขต 1 รับรางวัลกว่า 500 รางวัล
ผู้บริหาร ครู นักเรียนในสังกัด สพป.สท.1 รับรางวัลทางวิชาการกว่า 500 รางวัล ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย
ผู้อ่าน [ 278 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมเทคนิคบุคลากรเพื่อจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมเทคนิคบุคลากรเพื่อจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมเทคนิคบุคลากรเพื่อจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 


 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา