enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 9 Today
»   เมื่อวานนี้ 539 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2013 Week
»   เดือนนี้ 9712 Month
»   ปีนี้ 11849 Year
»   รวมทั้งหมด 11849 Total
Record: 959 (09.04.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
 
ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 1- 40 คน
ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 1- 40 คน

ผู้อ่าน [ 304 ] คน
สุโขทัย เขต 1 พัฒนาเทคนิคผู้ช่วยสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
สุโขทัย เขต 1 พัฒนาเทคนิคผู้ช่วยสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
สุโขทัย เขต 1 พัฒนาเทคนิคผู้ช่วยสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
สุโขทัยเมืองน้ำหลากสอนเด็กว่ายน้ำเป็นเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต
สุโขทัยเมืองน้ำหลากสอนเด็กว่ายน้ำเป็นเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต
สุโขทัยเมืองน้ำหลากสอนเด็กว่ายน้ำเป็นเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต
ผู้อ่าน [ 423 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้
สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้
สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้
ผู้อ่าน [ 242 ] คน
สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ มอบจักรยานให้เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งต่อนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์
สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ มอบจักรยานให้เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งต่อนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์
สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ มอบจักรยานให้เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งต่อนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ผู้อ่าน [ 263 ] คน
สุโขทัย เขต 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
สุโขทัย เขต 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
สุโขทัย เขต 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม พัฒนาทักษะบุคลากรโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม ให้สามารถดูแลเด็กพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้อ่าน [ 373 ] คน
ให้กำลังใจและช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
ให้กำลังใจและช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
สพป.สุโขทัย เขต 1 นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย อ.บ้านด่านลานหอย
ผู้อ่าน [ 261 ] คน
สุโขทัย เขต 1 ขานรับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เดินหน้าจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจโรงเรียนในสังกัด
สุโขทัย เขต 1 ขานรับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เดินหน้าจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจโรงเรียนในสังกัด
สุโขทัย เขต 1 ขานรับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เดินหน้าจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจโรงเรียนในสังกัด
ผู้อ่าน [ 389 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามผลการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามผลการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามผลการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ผู้อ่าน [ 303 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 13 โรงเรียนนำร่อง พร้อมเข้าร่วมโครงครบ 100% ในปีการศึกษา 2560
ผู้อ่าน [ 373 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
สพป.สุโขทัย เขต 1 บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
สพป.สุโขทัย เขต 1 บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
ผู้อ่าน [ 315 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมกับ พมจ.สุโขทัย มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนยากจน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมกับ พมจ.สุโขทัย มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนยากจน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมกับ พมจ.สุโขทัย มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนยากจน
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560
ผู้อ่าน [ 230 ] คน
สพป.สท.1 ให้ความช่วยเหลือครอบครัว นร.เสียชีวิต
สพป.สท.1 ให้ความช่วยเหลือครอบครัว นร.เสียชีวิต
สพป.สุโขทัย เขต 1 รวบรวมปัจจัยให้ความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และถูกทำร้าย
ผู้อ่าน [ 460 ] คน
ศึกษาธิการจังหวัดและคณะ นำหรีดเคารพศพมารดา อดีตรองนายกฯ
ศึกษาธิการจังหวัดและคณะ นำหรีดเคารพศพมารดา อดีตรองนายกฯ
ดร.พยอม วงษ์พูล นำคณะข้าราชการสำนักงาน ร่วมเคารพศพมารดาท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรองนายกรัฐมนตรีที่บ้านพักศรีสำโรง
ผู้อ่าน [ 379 ] คน
สภากาชาดไทย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย
สภากาชาดไทย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย
ผู้อ่าน [ 335 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดแข่งขันเปตอง เตรียมพร้อมเยาวชนสู่โอลิมปิก 2024
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดแข่งขันเปตอง เตรียมพร้อมเยาวชนสู่โอลิมปิก 2024
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดแข่งขันเปตอง เตรียมพร้อมเยาวชนสู่โอลิมปิก 2024
ผู้อ่าน [ 386 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้
สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้
สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้
ผู้อ่าน [ 363 ] คน
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว เปิดป้ายอาคารเรียน “อาคารเฉลิมพระเกียรติ”
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว เปิดป้ายอาคารเรียน “อาคารเฉลิมพระเกียรติ”
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว เปิดป้ายอาคารเรียน “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมพิธี
ผู้อ่าน [ 316 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560
ผู้อ่าน [ 267 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2560
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2560
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2560
ผู้อ่าน [ 241 ] คน
สุโขทัย จัดงานวันครู ประจำปี 2560
สุโขทัย จัดงานวันครู ประจำปี 2560
สุโขทัย จัดงานวันครู ประจำปี 2560
ผู้อ่าน [ 337 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ห่วงใยโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สพป.สุโขทัย เขต 1 ห่วงใยโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สพป.สุโขทัย เขต 1 ห่วงใยโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ผู้อ่าน [ 199 ] คน
สุโขทัย เขต 1 MOU การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สถานศึกษา
สุโขทัย เขต 1 MOU การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สถานศึกษา
สุโขทัย เขต 1 MOU พร้อมรับการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สถานศึกษา
ผู้อ่าน [ 270 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดแรลลี่ สามัคคี ปีใหม่ 2560
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดแรลลี่ สามัคคี ปีใหม่ 2560
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดแรลลี่ สามัคคี ปีใหม่ 2560
ผู้อ่าน [ 338 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา