enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 3 Online
»   วันนี้ 387 Today
»   เมื่อวานนี้ 736 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4774 Week
»   เดือนนี้ 10643 Month
»   ปีนี้ 10643 Year
»   รวมทั้งหมด 10643 Total
Record: 1015 (20.03.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
 
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดประชุมวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดประชุมวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดประชุมวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อ่าน [ 372 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผู้อ่าน [ 348 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
ผู้อ่าน [ 206 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
ผอ.สพป.สท.เขต 1 เปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนกวางตง
ผอ.สพป.สท.เขต 1 เปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนกวางตง
ผอ.สพป.สท.เขต 1 เป็นประธานเปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนกวางตง
ผู้อ่าน [ 293 ] คน
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ ร.6
ผู้อ่าน [ 279 ] คน
โรงเรียนศิลปะแหลมคม มอบรองเท้าให้นักเรียนโรงเรียนบ้านวังขวัญ
โรงเรียนศิลปะแหลมคม มอบรองเท้าให้นักเรียนโรงเรียนบ้านวังขวัญ
โรงเรียนศิลปะแหลมคม มอบรองเท้าให้นักเรียนโรงเรียนบ้านวังขวัญ เพื่อสร้างกำลังใจและส่งเสริมให้เด็กๆรักในการออกกำลังกาย
ผู้อ่าน [ 213 ] คน
สุโขทัย เขต 1 ให้ความช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำพุ ที่ถูกเพลิงไหม้บ้าน
สุโขทัย เขต 1 ให้ความช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำพุ ที่ถูกเพลิงไหม้บ้าน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ให้ความช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำพุ ที่ถูกเพลิงไหม้บ้าน
ผู้อ่าน [ 230 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 รวมพลังแห่งความภักดี
สพป.สุโขทัย เขต 1 รวมพลังแห่งความภักดี
สพป.สุโขทัย เขต 1 รวมพลังแห่งความภักดี กล่าวคำปฏิญาณ อธิษฐานจิต ทำความดีเพื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้อ่าน [ 231 ] คน
ชาวสุโขทัยร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี”
ชาวสุโขทัยร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี”
สุโขทัยจัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้อ่าน [ 222 ] คน
รมช.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการห้องเรียนกีฬา จ.สุโขทัย
รมช.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการห้องเรียนกีฬา จ.สุโขทัย
รมช.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการห้องเรียนกีฬา จ.สุโขทัย
ผู้อ่าน [ 270 ] คน
โรงเรียนกวางตง ทำบุญครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 78 ปี
โรงเรียนกวางตง ทำบุญครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 78 ปี
โรงเรียนกวางตง ทำบุญครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 78 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ก่อตั้ง และผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน ที่ล่วงลับ
ผู้อ่าน [ 138 ] คน
สุโขทัย จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
สุโขทัย จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
จ.สุโขทัย จัดพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ผู้อ่าน [ 169 ] คน
โรงเรียนบ้านบึงหญ้าเปิดอาคารเรียนหลังใหม่
โรงเรียนบ้านบึงหญ้าเปิดอาคารเรียนหลังใหม่
โรงเรียนบ้านบึงหญ้าเปิดอาคารเรียนหลังใหม่
ผู้อ่าน [ 215 ] คน
กลุ่มเครือข่ายพระแม่ย่า จัดกีฬานักเรียน สร้างความสามัคคี ต่อต้านยาเสพติด
กลุ่มเครือข่ายพระแม่ย่า จัดกีฬานักเรียน สร้างความสามัคคี ต่อต้านยาเสพติด
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า จัดกีฬานักเรียน สร้างความสามัคคี ต่อต้านยาเสพติด
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
ศธจ.สุโขทัย ร่วมจัดโรงทาน เลี้ยงอาหาร และเครื่องดื่ม ถวายเป็นพระราชกุศล
ศธจ.สุโขทัย ร่วมจัดโรงทาน เลี้ยงอาหาร และเครื่องดื่ม ถวายเป็นพระราชกุศล
ศธจ.สุโขทัย ร่วมจัดโรงทาน เลี้ยงอาหาร และเครื่องดื่ม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้อ่าน [ 256 ] คน
นักเรียนโรงเรียนบ้านวังทองแดง วาดภาพในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงความอาลัย
นักเรียนโรงเรียนบ้านวังทองแดง วาดภาพในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงความอาลัย
นักเรียนโรงเรียนบ้านวังทองแดง วาดภาพในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงความอาลัย
ผู้อ่าน [ 264 ] คน
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) แปรอักษรเลข 9 แสดงความอาลัย
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) แปรอักษรเลข 9 แสดงความอาลัย
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) แปรอักษรเลข 9 แสดงความอาลัย
ผู้อ่าน [ 206 ] คน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย มอบโบริบบิ้นไว้ทุกข์ ให้จังหวัดแจกจ่ายประชาชน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย มอบโบริบบิ้นไว้ทุกข์ ให้จังหวัดแจกจ่ายประชาชน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย มอบโบริบบิ้นไว้ทุกข์ ให้จังหวัดแจกจ่ายประชาชน
ผู้อ่าน [ 248 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
สพป.สุโขทัย เขต 1 บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
สพป.สุโขทัย เขต 1 บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้อ่าน [ 230 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้อ่าน [ 264 ] คน
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างสมพระเกียรติ
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างสมพระเกียรติ
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างสมพระเกียรติ
ผู้อ่าน [ 349 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้อ่าน [ 203 ] คน
กรมราชองครักษ์ตรวจพื้นที่และประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสุโขทัยเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กรมราชองครักษ์ตรวจพื้นที่และประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสุโขทัยเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กรมราชองครักษ์ตรวจพื้นที่และประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสุโขทัยเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้อ่าน [ 399 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 พัฒนาลูกจ้างเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
สพป.สุโขทัย เขต 1 พัฒนาลูกจ้างเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโรงการพัฒนาลูกจ้างเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ผู้อ่าน [ 319 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา