enlightenedenlightenedแจ้งกำหนดการรับบริจาคโลหิตครั้งต่อไป  ตรงกับวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา  13.00-15.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 46 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 46 Week
»   เดือนนี้ 46 Month
»   ปีนี้ 46 Year
»   รวมทั้งหมด 46 Total
Record: 46 (13.12.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
 
ผอ.สพป.สท.เขต1 นำเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเข้าพรรษา
ผอ.สพป.สท.เขต1 นำเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเข้าพรรษา
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต1 นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสืบสานประเพณีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
ผู้อ่าน [ 214 ] คน
คณะทำงานจัดทำแผนฯ ร่วมประชุมการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย
คณะทำงานจัดทำแผนฯ ร่วมประชุมการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย
คณะทำงานจัดทำแผนฯ ร่วมประชุมการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ.2560-2564) ครั้งที่ 3 เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุโขทัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ผู้อ่าน [ 260 ] คน
เขต 1 ถวายเทียนจำนำพรรษาวัดสังฆาราม
เขต 1 ถวายเทียนจำนำพรรษาวัดสังฆาราม

ผู้อ่าน [ 371 ] คน
การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตผู้บริหาร
การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตผู้บริหาร

ผู้อ่าน [ 412 ] คน
สพป.สุโขทัย อบรมผู้รับผิดชอบระบบควบคุมภายใน
สพป.สุโขทัย อบรมผู้รับผิดชอบระบบควบคุมภายใน

ผู้อ่าน [ 381 ] คน
เขต 1 นำ ขรก.บันทึกเทปถวายพระพร
เขต 1 นำ ขรก.บันทึกเทปถวายพระพร

ผู้อ่าน [ 359 ] คน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยจัดประชุมขับเคลื่อนการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยจัดประชุมขับเคลื่อนการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้อ่าน [ 265 ] คน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ

ผู้อ่าน [ 417 ] คน
กลุ่มเครือข่ายวังเจ้าราม ประชุมครูรับมอบนโยบายจัดการศึกษา
กลุ่มเครือข่ายวังเจ้าราม ประชุมครูรับมอบนโยบายจัดการศึกษา

ผู้อ่าน [ 297 ] คน
สร้างภูมิคุ้นกันพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในนักเรียน
สร้างภูมิคุ้นกันพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในนักเรียน

ผู้อ่าน [ 271 ] คน
สพฐ. ติดตามการดำเนินงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
สพฐ. ติดตามการดำเนินงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ผู้อ่าน [ 381 ] คน
เยี่ยมชมให้กำลังใจโรงเรียนบ้านหนองตม
เยี่ยมชมให้กำลังใจโรงเรียนบ้านหนองตม

ผู้อ่าน [ 493 ] คน
คนเขต 1 ร่วมทำบุญวันครบรอบ 70 ปีครองราชย์
คนเขต 1 ร่วมทำบุญวันครบรอบ 70 ปีครองราชย์

ผู้อ่าน [ 423 ] คน
สุโขทัยเตรียมเพิ่มห้องเรียนกีฬา
สุโขทัยเตรียมเพิ่มห้องเรียนกีฬา

ผู้อ่าน [ 352 ] คน
รมช.ศึกษาธิการ ทอดผ้าป่าสร้างโรงเรียนสงฆ์
รมช.ศึกษาธิการ ทอดผ้าป่าสร้างโรงเรียนสงฆ์

ผู้อ่าน [ 341 ] คน
ศธจ.ให้ความรู้ ครู ข
ศธจ.ให้ความรู้ ครู ข

ผู้อ่าน [ 275 ] คน
ติดตามโครงการ To Be No.1
ติดตามโครงการ To Be No.1

ผู้อ่าน [ 294 ] คน
ครูเขต 1 ร่วมบริจาคโลหิต
ครูเขต 1 ร่วมบริจาคโลหิต

ผู้อ่าน [ 207 ] คน
เปิดแล้ว ศธจ.สุโขทัย
เปิดแล้ว ศธจ.สุโขทัย

ผู้อ่าน [ 583 ] คน
ประชุมครู 100% คีรีมาศ-บ้านด่านลานหอย
ประชุมครู 100% คีรีมาศ-บ้านด่านลานหอย

ผู้อ่าน [ 521 ] คน
ประชุมครู 100% สังกัดเมืองสุโขทัย
ประชุมครู 100% สังกัดเมืองสุโขทัย

ผู้อ่าน [ 437 ] คน
ผอ.สพป.มอบนโยบายครู 100% อ.กงไกรลาศ
ผอ.สพป.มอบนโยบายครู 100% อ.กงไกรลาศ

ผู้อ่าน [ 394 ] คน
นายกพบเพื่อนครูสุโขทัย
นายกพบเพื่อนครูสุโขทัย

ผู้อ่าน [ 347 ] คน
กลุ่งส่งเสริมพร้อมกาชาดเยี่ยมบ้าน นร.ทุน
กลุ่งส่งเสริมพร้อมกาชาดเยี่ยมบ้าน นร.ทุน

ผู้อ่าน [ 373 ] คน
เด็กคีรีมาศฝึกว่ายน้ำเพื่อชีวิต
เด็กคีรีมาศฝึกว่ายน้ำเพื่อชีวิต

ผู้อ่าน [ 359 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา