enlightenedenlightenedแจ้งกำหนดการรับบริจาคโลหิตครั้งต่อไป  ตรงกับวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา  13.00-15.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 4 Online
»   วันนี้ 65 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 65 Week
»   เดือนนี้ 65 Month
»   ปีนี้ 65 Year
»   รวมทั้งหมด 65 Total
Record: 65 (15.12.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
 
พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ผู้อ่าน [ 353 ] คน
อุบล เขต 1  ศึกษาดูงานเขตสุจริต
อุบล เขต 1 ศึกษาดูงานเขตสุจริต

ผู้อ่าน [ 309 ] คน
รมช.ศึกษาธิการ ร่วม ตชด.สุโขทัย ถวายเงินสร้างอาคารเรียนสงฆ์
รมช.ศึกษาธิการ ร่วม ตชด.สุโขทัย ถวายเงินสร้างอาคารเรียนสงฆ์

ผู้อ่าน [ 323 ] คน
ประชุมขับเคลื่อนศึกษาธิการภาค 17
ประชุมขับเคลื่อนศึกษาธิการภาค 17

ผู้อ่าน [ 126 ] คน
ชมรมลูกเสือชาวบ้าน ขอพรปีใหม่ ผอ.เขต 1
ชมรมลูกเสือชาวบ้าน ขอพรปีใหม่ ผอ.เขต 1

ผู้อ่าน [ 270 ] คน
ผู้บริหาร บุคลากรเขตพื้นที่ รดน้ำขอพรปีใหม่ ผอ.สพป.สท.1
ผู้บริหาร บุคลากรเขตพื้นที่ รดน้ำขอพรปีใหม่ ผอ.สพป.สท.1

ผู้อ่าน [ 365 ] คน
ดำหัว ผช.บุญรักษ์ - ผอ.สุทิศ - ผอ.ประพฤทธิ์
ดำหัว ผช.บุญรักษ์ - ผอ.สุทิศ - ผอ.ประพฤทธิ์

ผู้อ่าน [ 304 ] คน
เขต 1 ร่วมรดน้ำดำหัวพ่อเมืองสุโขทัย
เขต 1 ร่วมรดน้ำดำหัวพ่อเมืองสุโขทัย

ผู้อ่าน [ 293 ] คน
เขต 1 ร่วมงานรัฐพิธีวันจักรี ที่ศาลาอเนกประสงค์จังหวัดสุโขทัย
เขต 1 ร่วมงานรัฐพิธีวันจักรี ที่ศาลาอเนกประสงค์จังหวัดสุโขทัย

ผู้อ่าน [ 350 ] คน
สพป.สท.1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
สพป.สท.1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

ผู้อ่าน [ 692 ] คน
ผอ.สพป.สท.1 เปิดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ผอ.สพป.สท.1 เปิดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ผู้อ่าน [ 411 ] คน
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องร่วมติดตามนโยบายปฏิรูป ศธ.
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องร่วมติดตามนโยบายปฏิรูป ศธ.

ผู้อ่าน [ 303 ] คน
คณะกรรมการเยี่ยมบ้าน นร.ที่สมัครขอรับทุนพระบรมฯ
คณะกรรมการเยี่ยมบ้าน นร.ที่สมัครขอรับทุนพระบรมฯ

ผู้อ่าน [ 193 ] คน
ผอ.คนใหม่ มอบนโยบาย จนท.สพป.สุโขทัย
ผอ.คนใหม่ มอบนโยบาย จนท.สพป.สุโขทัย

ผู้อ่าน [ 502 ] คน
นร.ลานกระบือ ขอพร ผอ.เขต เพื่อไปแข่งขันโครงงานวิจัยระดับชาติ
นร.ลานกระบือ ขอพร ผอ.เขต เพื่อไปแข่งขันโครงงานวิจัยระดับชาติ

ผู้อ่าน [ 463 ] คน
ผู้บริหารอนุบาลสุโขทัย แสดงความยินดี ผอ.พยอม วงษ์พูล
ผู้บริหารอนุบาลสุโขทัย แสดงความยินดี ผอ.พยอม วงษ์พูล

ผู้อ่าน [ 410 ] คน
ผอ.สพป.สท.1 กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ที่สุโขทัย
ผอ.สพป.สท.1 กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ที่สุโขทัย

ผู้อ่าน [ 362 ] คน
สพป.3 แห่ง ดูงานเขตสุจริตสุโขทัย 1
สพป.3 แห่ง ดูงานเขตสุจริตสุโขทัย 1

ผู้อ่าน [ 377 ] คน
เขต 1 เร่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมเรียนรวม
เขต 1 เร่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมเรียนรวม

ผู้อ่าน [ 391 ] คน
เปิดรั้วโรงเรียนตำบลปากพระ
เปิดรั้วโรงเรียนตำบลปากพระ

ผู้อ่าน [ 521 ] คน
มุจลินเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
มุจลินเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ผู้อ่าน [ 412 ] คน
สื่อสุโขทัยจัดงานวันนักข่าวที่บ้านวังโคนเปือย
สื่อสุโขทัยจัดงานวันนักข่าวที่บ้านวังโคนเปือย

ผู้อ่าน [ 305 ] คน
ผวจ.สุโขทัย เปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ บ้านตลิ่งชัน
ผวจ.สุโขทัย เปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ บ้านตลิ่งชัน

ผู้อ่าน [ 450 ] คน
ประชุมผู้บริหารครั้งแรกปี 59
ประชุมผู้บริหารครั้งแรกปี 59

ผู้อ่าน [ 464 ] คน
คณะกรรมการจาก สพฐ.ติดตามลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
คณะกรรมการจาก สพฐ.ติดตามลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ผู้อ่าน [ 313 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา