enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 3 Online
»   วันนี้ 386 Today
»   เมื่อวานนี้ 736 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4773 Week
»   เดือนนี้ 10642 Month
»   ปีนี้ 10642 Year
»   รวมทั้งหมด 10642 Total
Record: 1015 (20.03.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
 
คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุโขทัย ประชุมเตรียมรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเด่น
คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุโขทัย ประชุมเตรียมรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเด่น
คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุโขทัย ประชุมเตรียมพร้อมรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเด่น เริ่มวันพรุ่งนี้
ผู้อ่าน [ 197 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 สร้างแกนนำสภานักเรียน
สพป.สุโขทัย เขต 1 สร้างแกนนำสภานักเรียน
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดโครงการฝึกอบรมแกนนำสภานักเรียน พัฒนาองค์กรนักเรียนให้เข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์
ผู้อ่าน [ 343 ] คน
เขต 1 อบรมพัฒนาครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
เขต 1 อบรมพัฒนาครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
สพป.สุโขทัย เขต 1 อบรมพัฒนาครูที่ปรึกษาสภานักเรียน ส่งเสริมให้สภานักเรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และถูกต้อง
ผู้อ่าน [ 224 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมรณรงค์โค้งสุดท้ายออกเสียงประชามติ
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมรณรงค์โค้งสุดท้ายออกเสียงประชามติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ร่วมกิจกรรมเดิน และปั่นจักรยาน รณรงค์โค้งสุดท้ายออกเสียงประชามติ (Big Day)
ผู้อ่าน [ 240 ] คน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ผู้อ่าน [ 243 ] คน
สพป.สท.เขต1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับครู หลักสูตรการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน
สพป.สท.เขต1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับครู หลักสูตรการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน
สพป.สท.เขต1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับครู หลักสูตร การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน
ผู้อ่าน [ 268 ] คน
เขต 1 ติวเข้ม
เขต 1 ติวเข้ม "การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย"
สุโขทัย เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการ "เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย" ที่โรงแรมไพลินสุโขทัย เมื่อ 30 กรกฎาคม 2559
ผู้อ่าน [ 353 ] คน
สพป.สท.เขต1 จัดโครงการพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา
สพป.สท.เขต1 จัดโครงการพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จัดโครงการพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาครูแนะแนวในเขตพื้นที่ให้สามารถแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่ผู้เรียน
ผู้อ่าน [ 213 ] คน
คณะเจ้าหน้าที่ สพป.สท.เขต1 ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
คณะเจ้าหน้าที่ สพป.สท.เขต1 ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ผู้อ่าน [ 238 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน ให้ความรู้กับครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ผู้อ่าน [ 299 ] คน
ผอ.สพป.สท.เขต1 นำข้าราชการร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ผอ.สพป.สท.เขต1 นำข้าราชการร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ผู้อ่าน [ 303 ] คน
ผอ.สพป.สท.เขต 1 บันทึกเสียงถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ผอ.สพป.สท.เขต 1 บันทึกเสียงถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 บันทึกเสียงถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559
ผู้อ่าน [ 193 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมทุกฝ่าย ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ และปั่นจักยานรณรงค์ออกเสียงประชามติ
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
ผอ.สพป.สท.เขต1 นำเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเข้าพรรษา
ผอ.สพป.สท.เขต1 นำเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเข้าพรรษา
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต1 นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสืบสานประเพณีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
ผู้อ่าน [ 227 ] คน
คณะทำงานจัดทำแผนฯ ร่วมประชุมการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย
คณะทำงานจัดทำแผนฯ ร่วมประชุมการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย
คณะทำงานจัดทำแผนฯ ร่วมประชุมการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ.2560-2564) ครั้งที่ 3 เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุโขทัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ผู้อ่าน [ 272 ] คน
เขต 1 ถวายเทียนจำนำพรรษาวัดสังฆาราม
เขต 1 ถวายเทียนจำนำพรรษาวัดสังฆาราม

ผู้อ่าน [ 411 ] คน
การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตผู้บริหาร
การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตผู้บริหาร

ผู้อ่าน [ 437 ] คน
สพป.สุโขทัย อบรมผู้รับผิดชอบระบบควบคุมภายใน
สพป.สุโขทัย อบรมผู้รับผิดชอบระบบควบคุมภายใน

ผู้อ่าน [ 393 ] คน
เขต 1 นำ ขรก.บันทึกเทปถวายพระพร
เขต 1 นำ ขรก.บันทึกเทปถวายพระพร

ผู้อ่าน [ 402 ] คน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยจัดประชุมขับเคลื่อนการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยจัดประชุมขับเคลื่อนการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้อ่าน [ 296 ] คน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ

ผู้อ่าน [ 439 ] คน
กลุ่มเครือข่ายวังเจ้าราม ประชุมครูรับมอบนโยบายจัดการศึกษา
กลุ่มเครือข่ายวังเจ้าราม ประชุมครูรับมอบนโยบายจัดการศึกษา

ผู้อ่าน [ 310 ] คน
สร้างภูมิคุ้นกันพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในนักเรียน
สร้างภูมิคุ้นกันพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในนักเรียน

ผู้อ่าน [ 284 ] คน
สพฐ. ติดตามการดำเนินงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
สพฐ. ติดตามการดำเนินงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ผู้อ่าน [ 403 ] คน
เยี่ยมชมให้กำลังใจโรงเรียนบ้านหนองตม
เยี่ยมชมให้กำลังใจโรงเรียนบ้านหนองตม

ผู้อ่าน [ 511 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา