enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 3 Online
»   วันนี้ 386 Today
»   เมื่อวานนี้ 736 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4773 Week
»   เดือนนี้ 10642 Month
»   ปีนี้ 10642 Year
»   รวมทั้งหมด 10642 Total
Record: 1015 (20.03.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
 
คนเขต 1 ร่วมทำบุญวันครบรอบ 70 ปีครองราชย์
คนเขต 1 ร่วมทำบุญวันครบรอบ 70 ปีครองราชย์

ผู้อ่าน [ 437 ] คน
สุโขทัยเตรียมเพิ่มห้องเรียนกีฬา
สุโขทัยเตรียมเพิ่มห้องเรียนกีฬา

ผู้อ่าน [ 366 ] คน
รมช.ศึกษาธิการ ทอดผ้าป่าสร้างโรงเรียนสงฆ์
รมช.ศึกษาธิการ ทอดผ้าป่าสร้างโรงเรียนสงฆ์

ผู้อ่าน [ 360 ] คน
ศธจ.ให้ความรู้ ครู ข
ศธจ.ให้ความรู้ ครู ข

ผู้อ่าน [ 294 ] คน
ติดตามโครงการ To Be No.1
ติดตามโครงการ To Be No.1

ผู้อ่าน [ 315 ] คน
ครูเขต 1 ร่วมบริจาคโลหิต
ครูเขต 1 ร่วมบริจาคโลหิต

ผู้อ่าน [ 220 ] คน
เปิดแล้ว ศธจ.สุโขทัย
เปิดแล้ว ศธจ.สุโขทัย

ผู้อ่าน [ 604 ] คน
ประชุมครู 100% คีรีมาศ-บ้านด่านลานหอย
ประชุมครู 100% คีรีมาศ-บ้านด่านลานหอย

ผู้อ่าน [ 540 ] คน
ประชุมครู 100% สังกัดเมืองสุโขทัย
ประชุมครู 100% สังกัดเมืองสุโขทัย

ผู้อ่าน [ 462 ] คน
ผอ.สพป.มอบนโยบายครู 100% อ.กงไกรลาศ
ผอ.สพป.มอบนโยบายครู 100% อ.กงไกรลาศ

ผู้อ่าน [ 415 ] คน
นายกพบเพื่อนครูสุโขทัย
นายกพบเพื่อนครูสุโขทัย

ผู้อ่าน [ 359 ] คน
กลุ่งส่งเสริมพร้อมกาชาดเยี่ยมบ้าน นร.ทุน
กลุ่งส่งเสริมพร้อมกาชาดเยี่ยมบ้าน นร.ทุน

ผู้อ่าน [ 395 ] คน
เด็กคีรีมาศฝึกว่ายน้ำเพื่อชีวิต
เด็กคีรีมาศฝึกว่ายน้ำเพื่อชีวิต

ผู้อ่าน [ 373 ] คน
พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ผู้อ่าน [ 370 ] คน
อุบล เขต 1  ศึกษาดูงานเขตสุจริต
อุบล เขต 1 ศึกษาดูงานเขตสุจริต

ผู้อ่าน [ 317 ] คน
รมช.ศึกษาธิการ ร่วม ตชด.สุโขทัย ถวายเงินสร้างอาคารเรียนสงฆ์
รมช.ศึกษาธิการ ร่วม ตชด.สุโขทัย ถวายเงินสร้างอาคารเรียนสงฆ์

ผู้อ่าน [ 333 ] คน
ประชุมขับเคลื่อนศึกษาธิการภาค 17
ประชุมขับเคลื่อนศึกษาธิการภาค 17

ผู้อ่าน [ 138 ] คน
ชมรมลูกเสือชาวบ้าน ขอพรปีใหม่ ผอ.เขต 1
ชมรมลูกเสือชาวบ้าน ขอพรปีใหม่ ผอ.เขต 1

ผู้อ่าน [ 284 ] คน
ผู้บริหาร บุคลากรเขตพื้นที่ รดน้ำขอพรปีใหม่ ผอ.สพป.สท.1
ผู้บริหาร บุคลากรเขตพื้นที่ รดน้ำขอพรปีใหม่ ผอ.สพป.สท.1

ผู้อ่าน [ 391 ] คน
ดำหัว ผช.บุญรักษ์ - ผอ.สุทิศ - ผอ.ประพฤทธิ์
ดำหัว ผช.บุญรักษ์ - ผอ.สุทิศ - ผอ.ประพฤทธิ์

ผู้อ่าน [ 317 ] คน
เขต 1 ร่วมรดน้ำดำหัวพ่อเมืองสุโขทัย
เขต 1 ร่วมรดน้ำดำหัวพ่อเมืองสุโขทัย

ผู้อ่าน [ 316 ] คน
เขต 1 ร่วมงานรัฐพิธีวันจักรี ที่ศาลาอเนกประสงค์จังหวัดสุโขทัย
เขต 1 ร่วมงานรัฐพิธีวันจักรี ที่ศาลาอเนกประสงค์จังหวัดสุโขทัย

ผู้อ่าน [ 359 ] คน
สพป.สท.1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
สพป.สท.1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

ผู้อ่าน [ 718 ] คน
ผอ.สพป.สท.1 เปิดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ผอ.สพป.สท.1 เปิดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ผู้อ่าน [ 434 ] คน
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องร่วมติดตามนโยบายปฏิรูป ศธ.
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องร่วมติดตามนโยบายปฏิรูป ศธ.

ผู้อ่าน [ 326 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา