ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการรายงาน ข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา ครั้งที่ 2 และข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในระบบ e-budjet ทางเว็บไซต์ http://e-budjet.jobobec.in.th เร่งดำเนินการรายงาน โดยด่วน ก่อนที่ระบบจะปิด

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 7 Online
»   วันนี้ 240 Today
»   เมื่อวานนี้ 476 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2136 Week
»   เดือนนี้ 9000 Month
»   ปีนี้ 9917 Year
»   รวมทั้งหมด 9917 Total
Record: 697 (02.10.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
[ 19 ต.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 26 ]
การรายงานข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษาและค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในระบบ e-budget
[ 09 ต.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 132 ]
ไฟล์การจัดทำการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯใหม่
[ 05 ต.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 164 ]
เอกสารการอบรม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
[ 21 ก.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 629 ]
เกณฑ์และตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
[ 21 ก.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 288 ]
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[ 14 ก.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 280 ]
รายงานค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
[ 12 ก.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 223 ]
แจ้งผู้ที่ตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลศรีสังวร ให้มารับผลการตรวจได้ที่ประชาสัมพันธ์ หน้าห้องอำนวยการ สพป.สท.1ค่ะ
[ 30 ส.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 113 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 23 ส.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 617 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [ รายละเอียด ]
[ 31 ก.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 244 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ [ รายละเอียด ]
[ 27 ก.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 184 ]
ประกาศผลสอบแข่ขันทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2560 [ รายละเอียด ]
[ 21 ก.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 231 ]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [ รายละเอียด ]
[ 13 ก.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 386 ]
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 13 ก.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 362 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 30 มิ.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 256 ]
การประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 29 มิ.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 273 ]
แจ้งผู้ที่ประสงค์จะตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ให้งดอาหารและเครื่องดื่มหลังเวลา 20.00 น. ก่อนวันตรวจ โดยให้บริการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
[ 19 มิ.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 180 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 15 มิ.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 638 ]
เชิญร่วมบริจาคโลหิต วันจันทร์ ที่ 19 มิ.ย. 2560 [ รายละเอียด ]
[ 09 มิ.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 182 ]
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
[ 07 มิ.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 654 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 06 มิ.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 502 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 06 มิ.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 371 ]
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 05 มิ.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 244 ]
คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า
[ 26 พ.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 326 ]
โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม อำเภอบ้านด่านลานหอย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน
[ 22 พ.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 477 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 
 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา