โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 8 Online
»   วันนี้ 456 Today
»   เมื่อวานนี้ 278 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 734 Week
»   เดือนนี้ 734 Month
»   ปีนี้ 734 Year
»   รวมทั้งหมด 734 Total
Record: 456 (23.05.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
ผลสอบ NT เต็ม 100 คะแนน [ รายละเอียด ]
[ 20 พ.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 57 ]
Announcement of Sukhothai Primary Educational Service Area Office 1 Cancelling the recruitment of a foreigner as an English teacher
[ 10 พ.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 69 ]
ย้ายเเละเเต่งตั้งข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา
[ 22 มี.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 919 ]
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ รายละเอียด ]
[ 06 มี.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 344 ]
6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. "เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีบริหารบ้านเมือง"
[ 15 ก.พ. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 727 ]
ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 08 ก.พ. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 791 ]
ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2562 [ รายละเอียด ]
[ 28 ธ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2218 ]
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถานศึกษา
[ 28 ธ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 493 ]
ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติมครั้งที่ 2) [ รายละเอียด ]
[ 06 ธ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 649 ]
เมื่อวันที่ 23-24 พ.ย.2561 สพป.สุโขทัย เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับจังหวัด
[ 26 พ.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 315 ]
ประกาศย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
[ 25 ต.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1440 ]
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูสายการสอนในโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562
[ 13 ก.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 749 ]
แจ้งผู้ที่ตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลศรีสังวร ให้มารับผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ได้ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.สท.1ค่ะ
[ 31 ส.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 325 ]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ข และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย
[ 28 ส.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 781 ]
ประกาศรายชื่อผุ้สอบผ่าน ภาค ก. ภาค ข และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561 [ รายละเอียด ]
[ 24 ส.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 911 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561
[ 21 ส.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 429 ]
ประกาศรายละเอียด แนวทางการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายสถานศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 07 ส.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 393 ]
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[ 12 ก.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 3223 ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามตาราม 38 ค.(2) [ รายละเอียด ]
[ 06 ก.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 830 ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 [ รายละเอียด ]
[ 04 ก.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 518 ]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อย้ายและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป [ รายละเอียด ]
[ 09 มิ.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 826 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(สำนักงาน) ปี พ.ศ.2561 [ รายละเอียด ]
[ 28 พ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 813 ]
ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารงานสถานศึกษา (เพิ่มเติม) [ รายละเอียด ]
[ 25 พ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 690 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(สำนักงาน) ตำแหน่งลุกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
[ 10 พ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1205 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
[ 22 เม.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1449 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 
 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา