แจ้งใหผู้ที่ผ่gานการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกท่าน เข้าไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(TEPE ONLINE) (60 ชั่วโมง) ทางเว็บไซต์ WWW.Tepeonline.org โดยเลือกหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ โดยการเลืิอกลงทะเบียนและกรอกข้อมูลตามที่กำหนด 

 

 

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 26 Online
»   วันนี้ 414 Today
»   เมื่อวานนี้ 3301 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 6676 Week
»   เดือนนี้ 10582 Month
»   ปีนี้ 10582 Year
»   รวมทั้งหมด 10582 Total
Record: 3301 (22.03.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 [ รายละเอียด ]
[ 22 มี.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2487 ]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 21 มี.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 327 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอนหุ่นยนต์ [ รายละเอียด ]
[ 07 มี.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 119 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 27 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 213 ]
ประกาศผลการคัดเลือกการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ [ รายละเอียด ]
[ 20 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1128 ]
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง) [ รายละเอียด ]
[ 20 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1318 ]
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.สท.เขต 1 [ รายละเอียด ]
[ 20 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2373 ]
ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 [ รายละเอียด ]
[ 17 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1289 ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
[ 17 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 634 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา สังกัด สพป.สท.เขต 1 [ รายละเอียด ]
[ 15 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 494 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2560 สังกัด สพป.สท.เขต 1 [ รายละเอียด ]
[ 15 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 614 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์การเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง) สังกัด สพป.สท.เขต 1 [ รายละเอียด ]
[ 15 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 934 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์การเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ตำแหน่งครูผู้สอน)สังกัด สพป.สท.เขต 1 [ รายละเอียด ]
[ 15 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1560 ]
แก้ไขรายละเอียดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ตำแหน่งครูผู้สอน,ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง) รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ [ รายละเอียด ]
[ 15 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 939 ]
ขอเชิญประธานศูนย์เครือข่ายทุกอำเภอและผู้ควบคุมทีมเปตองทุกทีม เข้าร่วมประชุมและจับฉลากในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น ณ ห้องประชุม 2 เรือนไม้ สพป.สท.1
[ 19 ม.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 206 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง ครูผู้สอน) [ รายละเอียด ]
[ 19 ม.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 3014 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 18 ม.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 376 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ [ รายละเอียด ]
[ 18 ม.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 870 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง) [ รายละเอียด ]
[ 18 ม.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1200 ]
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่รายงานและรายงานไม่ครบถ้วน ให้รีบรายงานค่าสาธารณูปโภคโดยด่วน(ก่อนที่ สพฐ.จะปิดระบบ)ปีงบประมาณ2559และ ปีงบประมาณ 2560
[ 12 ม.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 304 ]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 06 ม.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 682 ]
การย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2560 [ รายละเอียด ]
[ 04 ม.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 797 ]
โรงเรียนบ้านน้ำเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
[ 21 ธ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 308 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนนักเรียนปฐมวัย [ รายละเอียด ]
[ 13 ธ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 481 ]
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2559 [ รายละเอียด ]
[ 08 ธ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 903 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา