enlightenedenlightenedแจ้งกำหนดการรับบริจาคโลหิตครั้งต่อไป  ตรงกับวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา  13.00-15.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 4 Online
»   วันนี้ 639 Today
»   เมื่อวานนี้ 269 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 908 Week
»   เดือนนี้ 6548 Month
»   ปีนี้ 48083 Year
»   รวมทั้งหมด 48083 Total
Record: 1591 (22.11.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผุ้ช่วย กรณรีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[ 06 ธ.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 232 ]
คำสั่งย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู [ รายละเอียด ]
[ 28 พ.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 378 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
[ 22 พ.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1840 ]
ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเปนหรือมีเหตุจำหรือ มีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[ 15 พ.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1969 ]
ขอแก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนและตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต [ รายละเอียด ]
[ 13 พ.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 909 ]
ขอแก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต [ รายละเอียด ]
[ 10 พ.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 752 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
[ 06 พ.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2032 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (ครูวิกฤต)
[ 06 พ.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2335 ]
คู่มือก่อสร้าง ปี 2561
[ 30 ต.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 303 ]
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
[ 19 ต.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 216 ]
การรายงานข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษาและค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในระบบ e-budget
[ 09 ต.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 246 ]
ไฟล์การจัดทำการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯใหม่
[ 05 ต.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 451 ]
เอกสารการอบรม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
[ 21 ก.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 905 ]
เกณฑ์และตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
[ 21 ก.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 409 ]
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[ 14 ก.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 400 ]
รายงานค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
[ 12 ก.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 336 ]
แจ้งผู้ที่ตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลศรีสังวร ให้มารับผลการตรวจได้ที่ประชาสัมพันธ์ หน้าห้องอำนวยการ สพป.สท.1ค่ะ
[ 30 ส.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 199 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 23 ส.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 772 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [ รายละเอียด ]
[ 31 ก.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 317 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ [ รายละเอียด ]
[ 27 ก.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 247 ]
ประกาศผลสอบแข่ขันทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2560 [ รายละเอียด ]
[ 21 ก.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 300 ]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [ รายละเอียด ]
[ 13 ก.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 429 ]
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 13 ก.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 430 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 30 มิ.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 296 ]
การประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 29 มิ.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 306 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 
 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา