enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 17 Online
»   วันนี้ 218 Today
»   เมื่อวานนี้ 768 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1802 Week
»   เดือนนี้ 13603 Month
»   ปีนี้ 15740 Year
»   รวมทั้งหมด 15740 Total
Record: 959 (09.04.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
[ 22 เม.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 489 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
[ 09 เม.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1160 ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
[ 02 เม.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 411 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
[ 29 มี.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 566 ]
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560
[ 28 มี.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 197 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
[ 27 มี.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1669 ]
ขอเชิญรับชม VTR สภานักเรียนไทย ปี2561
[ 16 ก.พ. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 226 ]
สำรวจความต้องการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
[ 06 ก.พ. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 387 ]
สำนักงานคุรุสภา ย้ายที่ทำการใหม่
[ 06 ก.พ. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 381 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 26 ม.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 768 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีพนักงานราชการ(กลุ่มงานบริการ)รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 22 ม.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 579 ]
ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 15 ม.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 760 ]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2561 [ รายละเอียด ]
[ 10 ม.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1554 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีพนักงานราชการ รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 10 ม.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 587 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 09 ม.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 483 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 09 ม.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 603 ]
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
[ 31 ธ.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 582 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 งดรับ ของขวัญปีใหม่
[ 22 ธ.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 351 ]
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผุ้ช่วยฯ
[ 21 ธ.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 817 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 18 ธ.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 572 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูพี่เลี้ยง รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 18 ธ.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 566 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผุ้ช่วย กรณรีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[ 06 ธ.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1711 ]
คำสั่งย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู [ รายละเอียด ]
[ 28 พ.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 887 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
[ 22 พ.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2206 ]
ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเปนหรือมีเหตุจำหรือ มีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[ 15 พ.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2347 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา