.....สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 11 Online
»   วันนี้ 183 Today
»   เมื่อวานนี้ 1583 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 12015 Week
»   เดือนนี้ 16516 Month
»   ปีนี้ 16516 Year
»   รวมทั้งหมด 16516 Total
Record: 2122 (12.11.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
ประกาศย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
[ 25 ต.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 650 ]
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูสายการสอนในโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562
[ 13 ก.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 428 ]
แจ้งผู้ที่ตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลศรีสังวร ให้มารับผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ได้ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.สท.1ค่ะ
[ 31 ส.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 136 ]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ข และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย
[ 28 ส.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 470 ]
ประกาศรายชื่อผุ้สอบผ่าน ภาค ก. ภาค ข และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561
[ 24 ส.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 645 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561
[ 21 ส.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 197 ]
ประกาศรายละเอียด แนวทางการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายสถานศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 07 ส.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 198 ]
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[ 12 ก.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 3020 ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามตาราม 38 ค.(2) [ รายละเอียด ]
[ 06 ก.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 639 ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 [ รายละเอียด ]
[ 04 ก.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 362 ]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อย้ายและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป [ รายละเอียด ]
[ 09 มิ.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 615 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(สำนักงาน) ปี พ.ศ.2561 [ รายละเอียด ]
[ 28 พ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 650 ]
ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารงานสถานศึกษา (เพิ่มเติม) [ รายละเอียด ]
[ 25 พ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 518 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(สำนักงาน) ตำแหน่งลุกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
[ 10 พ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1068 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
[ 22 เม.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1324 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
[ 09 เม.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1500 ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
[ 02 เม.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 806 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
[ 29 มี.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 822 ]
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560
[ 28 มี.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 774 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
[ 27 มี.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2108 ]
ขอเชิญรับชม VTR สภานักเรียนไทย ปี2561
[ 16 ก.พ. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 418 ]
สำรวจความต้องการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
[ 06 ก.พ. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 618 ]
สำนักงานคุรุสภา ย้ายที่ทำการใหม่
[ 06 ก.พ. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 571 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 26 ม.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1001 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีพนักงานราชการ(กลุ่มงานบริการ)รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 22 ม.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 758 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 
 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา