ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการรายงาน ข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา ครั้งที่ 2 และข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในระบบ e-budjet ทางเว็บไซต์ http://e-budjet.jobobec.in.th เร่งดำเนินการรายงาน โดยด่วน ก่อนที่ระบบจะปิด

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 8 Online
»   วันนี้ 237 Today
»   เมื่อวานนี้ 476 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2133 Week
»   เดือนนี้ 8997 Month
»   ปีนี้ 9914 Year
»   รวมทั้งหมด 9914 Total
Record: 697 (02.10.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           เครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดกิจกรรมเปิดโลกสุขภาวะดีมีสุข ตามรอยลายสือไทยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 
          

วันนี้ (19 ธ.ค.59) นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน เปิดโลกสุขภาวะดีมีสุขตามรอยลายสือไทยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้รับภารกิจจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) ในการต่อยอดโครงการร่วมสร้างเสริมการเรียนรู้ โดยครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ให้มีการขยายผลนวัตกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจควบคู่กับการสร้างเสริมสุขภาวะร่วมกับเครือข่ายในจังหวัด โดยจังหวัดสุโขทัยมี นางทุเรียน พรมมิ อดีตครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ในระดับครูขวัญศิษย์ ประจำปี 2558 และเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านลายสือไทย จึงใช้การเรียนรู้จากลายสือไทยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มาเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะ เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจและเหมาะสมกับการเผยแพร่ ซึ่งได้จัดการอบรมให้กับครู นักเรียน ครอบครัว และชุมชน เป็นจำนวน 2 รุ่น โดยในวันนี้ ได้มีการจัดนิทรรศการ มอบเกียรติบัตรและวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม รวมทั้งสิ้น 140 คน นับเป็นการสร้างเครือข่ายครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยเติมเต็มให้ชาวจังหวัดสุโขทัยมีสุขภาวะด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างยั่งยืน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

          การจัดกิจกรรมในวันนี้ มีผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กและเยาวชน สสส, ประธานโครงการติดตามสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะโดยเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สสส. และ สสค., สื่อมวลชน, ประธานคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดสุโขทัย, ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย และปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโลกสุขภาวะดีมีสุขตามรอยลายสือไทยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วัลยา พกามาศ ชำนิ  ภาพ/ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 149 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา