enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 9 Today
»   เมื่อวานนี้ 539 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2013 Week
»   เดือนนี้ 9712 Month
»   ปีนี้ 11849 Year
»   รวมทั้งหมด 11849 Total
Record: 959 (09.04.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           เครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดกิจกรรมเปิดโลกสุขภาวะดีมีสุข ตามรอยลายสือไทยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 
          

วันนี้ (19 ธ.ค.59) นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน เปิดโลกสุขภาวะดีมีสุขตามรอยลายสือไทยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้รับภารกิจจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) ในการต่อยอดโครงการร่วมสร้างเสริมการเรียนรู้ โดยครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ให้มีการขยายผลนวัตกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจควบคู่กับการสร้างเสริมสุขภาวะร่วมกับเครือข่ายในจังหวัด โดยจังหวัดสุโขทัยมี นางทุเรียน พรมมิ อดีตครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ในระดับครูขวัญศิษย์ ประจำปี 2558 และเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านลายสือไทย จึงใช้การเรียนรู้จากลายสือไทยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มาเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะ เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจและเหมาะสมกับการเผยแพร่ ซึ่งได้จัดการอบรมให้กับครู นักเรียน ครอบครัว และชุมชน เป็นจำนวน 2 รุ่น โดยในวันนี้ ได้มีการจัดนิทรรศการ มอบเกียรติบัตรและวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม รวมทั้งสิ้น 140 คน นับเป็นการสร้างเครือข่ายครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยเติมเต็มให้ชาวจังหวัดสุโขทัยมีสุขภาวะด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างยั่งยืน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

          การจัดกิจกรรมในวันนี้ มีผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กและเยาวชน สสส, ประธานโครงการติดตามสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะโดยเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สสส. และ สสค., สื่อมวลชน, ประธานคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดสุโขทัย, ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย และปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโลกสุขภาวะดีมีสุขตามรอยลายสือไทยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วัลยา พกามาศ ชำนิ  ภาพ/ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 171 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา