enlightenedenlightenedแจ้งกำหนดการรับบริจาคโลหิตครั้งต่อไป  ตรงกับวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา  13.00-15.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 46 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 46 Week
»   เดือนนี้ 46 Month
»   ปีนี้ 46 Year
»   รวมทั้งหมด 46 Total
Record: 46 (13.12.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           ศธจ.สุโขทัย รับรายงายตัว ผู้บริหารสถานศึกษา
 
          

วันนี้ (21 ธ.ค.59) นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ในฐานะรองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับ ผู้เข้ารายงานตัวในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมพระราชพฤฒาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการสอบเมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2559 และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 โดยบัญชีอัตราว่างตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สำรวจ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 37 อัตรา สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 จำนวน 8 อัตรา และ สพป.สุโขทัย เขต 2 จำนวน 29 อัตรา รวมทั้งสิ้น 37 อัตรา และในวันนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวครบทุกอัตรา ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนที่สังกัด ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559

 

วัลยา พกามาศ ชำนิ  ภาพ/ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 522 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา