enlightenedenlightenedแจ้งกำหนดการรับบริจาคโลหิตครั้งต่อไป  ตรงกับวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา  13.00-15.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 2 Online
»   วันนี้ 45 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 45 Week
»   เดือนนี้ 45 Month
»   ปีนี้ 45 Year
»   รวมทั้งหมด 45 Total
Record: 45 (13.12.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           ศูนย์ฯ อ.กงไกรลาส จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “กงไกรลาศเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2559
 
          

               วันนี้ (28 ธ.ค.59) นายธวัชชัย ชูหน้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอกงไกรลาศ ประจำปีการศึกษา 2559 “กงไกรลาศเกมส์” ณ สนามกีฬากลางตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ร่วมกับศูนย์ประถมศึกษาอำเภอกงไกรลาศ สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษา จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมในการพัฒนาสุขภาพร่างกายของนักเรียนและเยาวชนให้สมบูรณ์ แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และสร้างความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาการกีฬาของอำเภอกงไกรลาศด้วย

                การแข่งขันกีฬานักเรียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2559 แบ่งการแข่งขันเป็นระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษาจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมในนามกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสิงหวัฒน์ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอรุโณทัย และกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยมสามัคคี ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมในนามโรงเรียน ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาไทย และกีฬาสากล

 

มานิต  ปานสุข  /ภาพ

วัลยา พกามาศ ชำนิ  /ข่าว

 
จำนวนคนอ่าน [ 304 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา