enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 9 Today
»   เมื่อวานนี้ 539 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2013 Week
»   เดือนนี้ 9712 Month
»   ปีนี้ 11849 Year
»   รวมทั้งหมด 11849 Total
Record: 959 (09.04.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           ศูนย์ฯ อ.กงไกรลาส จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “กงไกรลาศเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2559
 
          

               วันนี้ (28 ธ.ค.59) นายธวัชชัย ชูหน้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอกงไกรลาศ ประจำปีการศึกษา 2559 “กงไกรลาศเกมส์” ณ สนามกีฬากลางตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ร่วมกับศูนย์ประถมศึกษาอำเภอกงไกรลาศ สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษา จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมในการพัฒนาสุขภาพร่างกายของนักเรียนและเยาวชนให้สมบูรณ์ แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และสร้างความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาการกีฬาของอำเภอกงไกรลาศด้วย

                การแข่งขันกีฬานักเรียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2559 แบ่งการแข่งขันเป็นระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษาจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมในนามกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสิงหวัฒน์ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอรุโณทัย และกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยมสามัคคี ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมในนามโรงเรียน ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาไทย และกีฬาสากล

 

มานิต  ปานสุข  /ภาพ

วัลยา พกามาศ ชำนิ  /ข่าว

 
จำนวนคนอ่าน [ 328 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา