enlightenedenlightenedแจ้งกำหนดการรับบริจาคโลหิตครั้งต่อไป  ตรงกับวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา  13.00-15.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 67 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 67 Week
»   เดือนนี้ 67 Month
»   ปีนี้ 67 Year
»   รวมทั้งหมด 67 Total
Record: 67 (15.12.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สพป.สุโขทัย เขต 1 ห่วงใยโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 
          

วันนี้ (12 ม.ค.60) นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 นำเงิน พร้อมสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 คณะครูโรงเรียนในสังกัด และชมรมเพื่อน้องจังหวัดสุโขทัย มอบให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งเป็นจุดรวบรวมของบริจาคในเขตบริการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ที่จะนำไปช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยยอดบริจาคที่มอบในวันนี้เป็นเงินสด 30,000 บาท พร้อมสิ่งของบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

        อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามารถแจ้งความประสงค์บริจาคเงินสด และสิ่งของได้ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จนกว่าจะมีการประกาศปิดศูนย์

 

มานิต ปานสุข  /ภาพ

วัลยา พกามาศ ชำนิ  /ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 178 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา