enlightenedenlightenedแจ้งกำหนดการรับบริจาคโลหิตครั้งต่อไป  ตรงกับวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา  13.00-15.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 4 Online
»   วันนี้ 66 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 66 Week
»   เดือนนี้ 66 Month
»   ปีนี้ 66 Year
»   รวมทั้งหมด 66 Total
Record: 66 (15.12.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สุโขทัย จัดงานวันครู ประจำปี 2560
 
          

(16 ม.ค.60) นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุ สามเณร จำนวน 60 รูป เนื่องในวันครู จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีบูชาพระคุณบูรพาจารย์ เริ่มต้นด้วยพิธีสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์, การแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช, สวดฉันท์เทิดพระเกียรติ, อ่านสารวันครู, พิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ, พิธียืนสงบนิ่งเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์, การกล่าวคำปฏิญาณ, พิธีมอบเกียรติบัตร และประธานได้กล่าวให้โอวาทแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งการจัดงานวันครูนั้น ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพครูกับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม ตลอดจนเพื่อเป็นการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม

          สำหรับการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 50 ราย ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล สพฐ.ดีเด่น ประจำปี 2560, ผู้ฝึกสอนกีฬายอดเยี่ยม, ครูดี สกสค.สุโขทัย, รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ระดับจังหวัด, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย, ผู้เข้าร่วมส่งผลงานเพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุโขทัย, ครูดีในดวงใจระดับเขตพื้นที่การศึกษา, ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันทักษะ Multi Skill Competition, ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ, ทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา, รางวัลครูผู้สอนดีเด่นมูลนิธิ รองศาตราจารย์ ดร.มังกร ทองสุขดี และครูดีไม่มีอบายมุข

 

มานิต ปานสุข  /ภาพ   

วัลยา พกามาศ ชำนิ  /ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 305 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา