enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 21 Online
»   วันนี้ 1164 Today
»   เมื่อวานนี้ 1591 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1164 Week
»   เดือนนี้ 9980 Month
»   ปีนี้ 9980 Year
»   รวมทั้งหมด 9980 Total
Record: 2026 (17.05.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สุโขทัย จัดงานวันครู ประจำปี 2560
 
          

(16 ม.ค.60) นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุ สามเณร จำนวน 60 รูป เนื่องในวันครู จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีบูชาพระคุณบูรพาจารย์ เริ่มต้นด้วยพิธีสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์, การแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช, สวดฉันท์เทิดพระเกียรติ, อ่านสารวันครู, พิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ, พิธียืนสงบนิ่งเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์, การกล่าวคำปฏิญาณ, พิธีมอบเกียรติบัตร และประธานได้กล่าวให้โอวาทแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งการจัดงานวันครูนั้น ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพครูกับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม ตลอดจนเพื่อเป็นการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม

          สำหรับการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 50 ราย ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล สพฐ.ดีเด่น ประจำปี 2560, ผู้ฝึกสอนกีฬายอดเยี่ยม, ครูดี สกสค.สุโขทัย, รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ระดับจังหวัด, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย, ผู้เข้าร่วมส่งผลงานเพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุโขทัย, ครูดีในดวงใจระดับเขตพื้นที่การศึกษา, ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันทักษะ Multi Skill Competition, ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ, ทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา, รางวัลครูผู้สอนดีเด่นมูลนิธิ รองศาตราจารย์ ดร.มังกร ทองสุขดี และครูดีไม่มีอบายมุข

 

มานิต ปานสุข  /ภาพ   

วัลยา พกามาศ ชำนิ  /ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 342 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา