ขอเลื่อนเวลาการประชุมทางไกล "ขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ"วันที่31มีนาคม เป็นเวลา 8.30น.-16.30น./แจ้งให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกท่าน เข้าไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(TEPE ONLINE) (60 ชั่วโมง) ทางเว็บไซต์ WWW.Tepeonline.org โดยเลือกหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ โดยการเลืิอกลงทะเบียนและกรอกข้อมูลตามที่กำหนด

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 11 Online
»   วันนี้ 496 Today
»   เมื่อวานนี้ 4825 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 5321 Week
»   เดือนนี้ 5321 Month
»   ปีนี้ 5321 Year
»   รวมทั้งหมด 5321 Total
Record: 4825 (28.04.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว เปิดป้ายอาคารเรียน “อาคารเฉลิมพระเกียรติ”
 
          

วันนี้ (19 ม.ค.60) นายธวัชชัย ชูหน้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยในช่วงเช้า ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายวังเจ้าราม คณะครู หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกันตักบาตรอาหารคาว หวาน และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ โดยมีนายวันชัย แก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างอาคาร

          โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียน 168 คน ครูผู้สอน 19 คน มีอาคารเรียน 3 หลัง แต่อาคารเรียนหลังแรกซึ่งเป็นอาคารไม้ ได้ชำรุดทรุดโทรม และมีการปรับปรุงซ่อมแซมหลายครั้ง ทางโรงเรียนจึงได้เสนอขอจัดสรรงบประมาณในการจัดสร้างอาคารเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2559 งานแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ เพื่อสร้างอาคารแบบ สปช.103/29 ปรับปรุง 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง โดยใช้งบประมาณ จำนวน 6,847,700 บาท และใช้ชื่ออาคารหลังใหม่ว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ”

 

วัลยา พกามาศ ชำนิ   ภาพ/ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 208 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา