enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 23 Online
»   วันนี้ 1201 Today
»   เมื่อวานนี้ 1591 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1201 Week
»   เดือนนี้ 10017 Month
»   ปีนี้ 10017 Year
»   รวมทั้งหมด 10017 Total
Record: 2026 (17.05.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว เปิดป้ายอาคารเรียน “อาคารเฉลิมพระเกียรติ”
 
          

วันนี้ (19 ม.ค.60) นายธวัชชัย ชูหน้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยในช่วงเช้า ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายวังเจ้าราม คณะครู หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกันตักบาตรอาหารคาว หวาน และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ โดยมีนายวันชัย แก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างอาคาร

          โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียน 168 คน ครูผู้สอน 19 คน มีอาคารเรียน 3 หลัง แต่อาคารเรียนหลังแรกซึ่งเป็นอาคารไม้ ได้ชำรุดทรุดโทรม และมีการปรับปรุงซ่อมแซมหลายครั้ง ทางโรงเรียนจึงได้เสนอขอจัดสรรงบประมาณในการจัดสร้างอาคารเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2559 งานแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ เพื่อสร้างอาคารแบบ สปช.103/29 ปรับปรุง 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง โดยใช้งบประมาณ จำนวน 6,847,700 บาท และใช้ชื่ออาคารหลังใหม่ว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ”

 

วัลยา พกามาศ ชำนิ   ภาพ/ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 321 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา