enlightenedenlightenedแจ้งกำหนดการรับบริจาคโลหิตครั้งต่อไป  ตรงกับวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา  13.00-15.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 4 Online
»   วันนี้ 65 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 65 Week
»   เดือนนี้ 65 Month
»   ปีนี้ 65 Year
»   รวมทั้งหมด 65 Total
Record: 65 (15.12.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้
 
          

วันนี้ (23 ม.ค.60) นายศักดิ์ชัย บุญสนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 14/1 หมู่ 7 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อมอบเงิน สิ่งของ และให้กำลังใจ เด็กชายธัญภิสิษญ์ จันทา และ เด็กชายเข็มชาติ จันทา นักเรียนโรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา) อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งบ้านถูกไฟไหม้ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลาประมาณ 14.00 น. สภาพเสียหายทั้งหลัง สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ค่าเสียหายเบื้องต้นประมาณ 1,800,000 บาท

สำหรับการมอบเงิน และสิ่งของในครั้งนี้เป็นเงินจากกองทุนช่วยเหลือเด็กรวมทั้งรับบริจาคจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ซึ่งเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นให้กับนักเรียน

 

วัลยา พกามาศ ชำนิ  ภาพ / ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 341 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา