enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 23 Online
»   วันนี้ 1201 Today
»   เมื่อวานนี้ 1591 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1201 Week
»   เดือนนี้ 10017 Month
»   ปีนี้ 10017 Year
»   รวมทั้งหมด 10017 Total
Record: 2026 (17.05.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้
 
          

วันนี้ (23 ม.ค.60) นายศักดิ์ชัย บุญสนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 14/1 หมู่ 7 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อมอบเงิน สิ่งของ และให้กำลังใจ เด็กชายธัญภิสิษญ์ จันทา และ เด็กชายเข็มชาติ จันทา นักเรียนโรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา) อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งบ้านถูกไฟไหม้ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลาประมาณ 14.00 น. สภาพเสียหายทั้งหลัง สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ค่าเสียหายเบื้องต้นประมาณ 1,800,000 บาท

สำหรับการมอบเงิน และสิ่งของในครั้งนี้เป็นเงินจากกองทุนช่วยเหลือเด็กรวมทั้งรับบริจาคจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ซึ่งเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นให้กับนักเรียน

 

วัลยา พกามาศ ชำนิ  ภาพ / ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 369 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา