enlightenedenlightenedแจ้งกำหนดการรับบริจาคโลหิตครั้งต่อไป  ตรงกับวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา  13.00-15.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 7 Online
»   วันนี้ 637 Today
»   เมื่อวานนี้ 269 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 906 Week
»   เดือนนี้ 6546 Month
»   ปีนี้ 48081 Year
»   รวมทั้งหมด 48081 Total
Record: 1591 (22.11.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560
 
          

วันนี้ (24 ก.พ.60) นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน จากทั้ง 9 อำเภอ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่บริเวณศาลพระแม่ย่าและเวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยพิธีบวงสรวงพระแม่ย่า เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ประธานเปลี่ยนเครื่องทรงองค์พระแม่ย่า ถวายเครื่องสักการะ (พนมหมาก พนมดอกไม้) จุดธูปเทียนประกอบพิธีบวงสรวงพระแม่ย่า จากนั้นพราหมณ์ ประกอบพิธีบวงสรวงพระแม่ย่า ลั่นฆ้อง โห่ 3 ลา และผู้ร่วมงาน ร่วมกันนำธูป 108 ดอก ไปปักบนเครื่องบวงสรวง และมีการรำบวงสรวงจากวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

จากนั้นมีพิธีเปิดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดฯ ที่บริเวณเวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมีขบวนแต่งกายด้วยผ้าไทยของประชาชน การแสดงรำโดยกลุ่มสตรีในพื้นที่ร่วมในพิธีเปิดงานด้วย โดยนายศักดิ์ชัย บุญสนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

 

มานิต ปานสุข   /ภาพ

วัลยา พกามาศ ชำนิ  /ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 212 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา