enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 8 Online
»   วันนี้ 735 Today
»   เมื่อวานนี้ 876 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 3007 Week
»   เดือนนี้ 23183 Month
»   ปีนี้ 32886 Year
»   รวมทั้งหมด 32886 Total
Record: 1915 (04.06.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560
 
          

วันนี้ (24 ก.พ.60) นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน จากทั้ง 9 อำเภอ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่บริเวณศาลพระแม่ย่าและเวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยพิธีบวงสรวงพระแม่ย่า เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ประธานเปลี่ยนเครื่องทรงองค์พระแม่ย่า ถวายเครื่องสักการะ (พนมหมาก พนมดอกไม้) จุดธูปเทียนประกอบพิธีบวงสรวงพระแม่ย่า จากนั้นพราหมณ์ ประกอบพิธีบวงสรวงพระแม่ย่า ลั่นฆ้อง โห่ 3 ลา และผู้ร่วมงาน ร่วมกันนำธูป 108 ดอก ไปปักบนเครื่องบวงสรวง และมีการรำบวงสรวงจากวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

จากนั้นมีพิธีเปิดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดฯ ที่บริเวณเวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมีขบวนแต่งกายด้วยผ้าไทยของประชาชน การแสดงรำโดยกลุ่มสตรีในพื้นที่ร่วมในพิธีเปิดงานด้วย โดยนายศักดิ์ชัย บุญสนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

 

มานิต ปานสุข   /ภาพ

วัลยา พกามาศ ชำนิ  /ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 242 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา