ขอเลื่อนเวลาการประชุมทางไกล "ขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ"วันที่31มีนาคม เป็นเวลา 8.30น.-16.30น./แจ้งให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกท่าน เข้าไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(TEPE ONLINE) (60 ชั่วโมง) ทางเว็บไซต์ WWW.Tepeonline.org โดยเลือกหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ โดยการเลืิอกลงทะเบียนและกรอกข้อมูลตามที่กำหนด

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 624 Today
»   เมื่อวานนี้ 609 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1233 Week
»   เดือนนี้ 1233 Month
»   ปีนี้ 1233 Year
»   รวมทั้งหมด 1233 Total
Record: 624 (23.05.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมกับ พมจ.สุโขทัย มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนยากจน
 
          

27 ก.พ.60 นายศักดิ์ชัย บุญสนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์ผู้ระสบปัญหาทางสังคม (ยากจน) ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย (พมจ.สุโขทัย) โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ประสานกับโรงเรียนในสังกัดทั้ง 4 อำเภอ ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและกรอกแบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม และดำเนินการมอบเงินสงเคราะห์ที่โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) นักเรียนในเขตอำเภอกงไกรลาศ จำนวน 30 ราย, โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา) นักเรียนในเขตอำเภอคีรีมาศ จำนวน 22 ราย, โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว นักเรียนในเขตอำเภอบ้านด่านลานหอย จำนวน 17 ราย และโรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” นักเรียนในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย จำนวน 31 ราย ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้จ่ายในการศึกษา และดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นการช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนในเบื้องต้น

 

วัลยา พกามาศ ชำนิ  ภาพ / ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 175 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา