enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 17 Online
»   วันนี้ 218 Today
»   เมื่อวานนี้ 768 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1802 Week
»   เดือนนี้ 13603 Month
»   ปีนี้ 15740 Year
»   รวมทั้งหมด 15740 Total
Record: 959 (09.04.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมกับ พมจ.สุโขทัย มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนยากจน
 
          

27 ก.พ.60 นายศักดิ์ชัย บุญสนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์ผู้ระสบปัญหาทางสังคม (ยากจน) ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย (พมจ.สุโขทัย) โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ประสานกับโรงเรียนในสังกัดทั้ง 4 อำเภอ ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและกรอกแบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม และดำเนินการมอบเงินสงเคราะห์ที่โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) นักเรียนในเขตอำเภอกงไกรลาศ จำนวน 30 ราย, โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา) นักเรียนในเขตอำเภอคีรีมาศ จำนวน 22 ราย, โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว นักเรียนในเขตอำเภอบ้านด่านลานหอย จำนวน 17 ราย และโรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” นักเรียนในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย จำนวน 31 ราย ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้จ่ายในการศึกษา และดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นการช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนในเบื้องต้น

 

วัลยา พกามาศ ชำนิ  ภาพ / ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 288 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา