enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 265 Today
»   เมื่อวานนี้ 284 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4367 Week
»   เดือนนี้ 24543 Month
»   ปีนี้ 34246 Year
»   รวมทั้งหมด 34246 Total
Record: 1915 (04.06.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามผลการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
 
          

วันนี้ (27 มี.ค.60) นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  และทีมงาน สพป.สท.1 เดินทางไปติดตามผลสรุปการเรียนควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ โรงเรียนวัดปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีโรงเรียนบ้านวังขวากมาเรียนรวม โดยปัญหาที่พบในช่วงแรกคือเรื่องการปรับตัวของเด็กนักเรียน แต่เมื่อผ่านไป 1 เดือนก็สามารถปรับตัวได้ เพราะส่วนมากเด็กรู้จักกันอยู่แล้ว สำหรับการเดินทางที่มีระยะทางไกลขึ้นนั้น ทำให้ต้องเร่งเวลา ซึ่งทางโรงเรียนแก้ปัญหาด้วยการจัดรถตู้ รับ-ส่ง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน ซึ่งโดยรวมแล้วการควบรวมก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนและชุมชนอย่างแท้จริง โดยจะดำเนินการติดตามผลสรุปด้านผลการเรียนอีกครั้ง

 

มานิต  ปานสุข  /ภาพ

วัลยา พกามาศ ชำนิ  /ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 314 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา