enlightenedenlightenedแจ้งกำหนดการรับบริจาคโลหิตครั้งต่อไป  ตรงกับวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา  13.00-15.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 4 Online
»   วันนี้ 639 Today
»   เมื่อวานนี้ 269 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 908 Week
»   เดือนนี้ 6548 Month
»   ปีนี้ 48083 Year
»   รวมทั้งหมด 48083 Total
Record: 1591 (22.11.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามผลการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
 
          

วันนี้ (27 มี.ค.60) นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  และทีมงาน สพป.สท.1 เดินทางไปติดตามผลสรุปการเรียนควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ โรงเรียนวัดปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีโรงเรียนบ้านวังขวากมาเรียนรวม โดยปัญหาที่พบในช่วงแรกคือเรื่องการปรับตัวของเด็กนักเรียน แต่เมื่อผ่านไป 1 เดือนก็สามารถปรับตัวได้ เพราะส่วนมากเด็กรู้จักกันอยู่แล้ว สำหรับการเดินทางที่มีระยะทางไกลขึ้นนั้น ทำให้ต้องเร่งเวลา ซึ่งทางโรงเรียนแก้ปัญหาด้วยการจัดรถตู้ รับ-ส่ง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน ซึ่งโดยรวมแล้วการควบรวมก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนและชุมชนอย่างแท้จริง โดยจะดำเนินการติดตามผลสรุปด้านผลการเรียนอีกครั้ง

 

มานิต  ปานสุข  /ภาพ

วัลยา พกามาศ ชำนิ  /ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 282 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา