enlightenedenlightenedแจ้งกำหนดการรับบริจาคโลหิตครั้งต่อไป  ตรงกับวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา  13.00-15.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 4 Online
»   วันนี้ 639 Today
»   เมื่อวานนี้ 269 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 908 Week
»   เดือนนี้ 6548 Month
»   ปีนี้ 48083 Year
»   รวมทั้งหมด 48083 Total
Record: 1591 (22.11.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สุโขทัย เขต 1 ขานรับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เดินหน้าจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจโรงเรียนในสังกัด
 
          

วันนี้ (28 มี.ค.60) นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีนโยบายให้ทุกโรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในปีการศึกษา 2560 จึงจัดการประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีครูวิชาการโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัด จำนวน 165 คน เข้าร่วมรับฟัง เพื่อให้ครูผู้สอนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรสามารถจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4H ที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของหลักสูตร ซึ่งมีครูวิชาการโรงเรียนนำร่องให้ความร่วมมือในการจัดเสวนา และจัดนิทรรศการกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในวันนี้

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ดำเนินการขับเคลื่อนโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เป็นการเน้นย้ำการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข

 

มานิต ปานสุข  / ภาพ

วัลยา พกามาศ ชำนิ  / ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 359 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา