enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 17 Online
»   วันนี้ 218 Today
»   เมื่อวานนี้ 768 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1802 Week
»   เดือนนี้ 13603 Month
»   ปีนี้ 15740 Year
»   รวมทั้งหมด 15740 Total
Record: 959 (09.04.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สุโขทัย เขต 1 ขานรับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เดินหน้าจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจโรงเรียนในสังกัด
 
          

วันนี้ (28 มี.ค.60) นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีนโยบายให้ทุกโรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในปีการศึกษา 2560 จึงจัดการประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีครูวิชาการโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัด จำนวน 165 คน เข้าร่วมรับฟัง เพื่อให้ครูผู้สอนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรสามารถจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4H ที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของหลักสูตร ซึ่งมีครูวิชาการโรงเรียนนำร่องให้ความร่วมมือในการจัดเสวนา และจัดนิทรรศการกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในวันนี้

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ดำเนินการขับเคลื่อนโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เป็นการเน้นย้ำการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข

 

มานิต ปานสุข  / ภาพ

วัลยา พกามาศ ชำนิ  / ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 389 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา