enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 17 Online
»   วันนี้ 494 Today
»   เมื่อวานนี้ 821 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1422 Week
»   เดือนนี้ 1422 Month
»   ปีนี้ 1422 Year
»   รวมทั้งหมด 1422 Total
Record: 821 (21.02.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           ให้กำลังใจและช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
 
          

ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด นำคณะ จนท.จาก สพป.สุโขทัย เขต 1  และผู้บริหารในสังกัด อ.บ้านด่านลานหอย นำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินจำนวนหนึ่งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นกับครอบครัวของ ดญ.พลอยจันทร์ แก้วทิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย ที่ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้หมดทั้งหลัง ซึ่งสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ค่าเสียหายประมาณ 2 ล้านบาทเศษ เหตุเกิดเมื่อสองวันที่ผ่านมา

 
จำนวนคนอ่าน [ 246 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา