ครู ICT ร.ร.ประชารัฐที่เข้าร่วมประชุม 24 ส.ค. 60 ให้นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและปลั๊กไฟต่อพ่วงไปด้วย

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 3 Online
»   วันนี้ 524 Today
»   เมื่อวานนี้ 704 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1228 Week
»   เดือนนี้ 5737 Month
»   ปีนี้ 5737 Year
»   รวมทั้งหมด 5737 Total
Record: 704 (21.08.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สพป.สุโขทัย เขต 1 พัฒนาคุณภาพครูภาษาอังกฤษ
 
          

(3 มิ.ย.60) นายศักดิ์ชัย บุญสนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น โดยเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 145 คน เข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถจัดกิจกรรมวัดและประเมินผลตามสภาพจริงได้ครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ได้ และเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560

 

วัลยา พกามาศ ชำนิ  / ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 152 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา