enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 3 Online
»   วันนี้ 264 Today
»   เมื่อวานนี้ 284 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4366 Week
»   เดือนนี้ 24542 Month
»   ปีนี้ 34245 Year
»   รวมทั้งหมด 34245 Total
Record: 1915 (04.06.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สพป.สุโขทัย เขต 1 ตรวจสอบความเสียหายโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม
 
          

นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและแผนเร่งตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดที่ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งนางรจนา พ่วงพี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 ที่ประสบภัยน้ำท่วม จากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเมื่อวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2560 โดยให้โรงเรียนสำรวจความเสียหายทั้งหมด พร้อมให้คำแนะนำการของบประมาณการปรับปรุงและซ่อมแซม อาคารเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ชำรุดจากสถานการณ์ดังกล่าว

        สำหรับโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมมีทั้งสิ้น 16 แห่ง อำเภอคีรีมาศ 12 แห่ง และอำเภอเมืองสุโขทัย 3 แห่ง และอำเภอกงไกรลาศ 1 แห่ง ซึ่งกำหนดให้โรงเรียนส่งรายงานความเสียหายมายัง สพป.สุโขทัย เขต 1 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 และทางเขตพื้นที่จะรายงานต่อไปยัง สพฐ. เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

 

วัลยา พกามาศ ชำนิ  / ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 191 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา