ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการรายงาน ข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา ครั้งที่ 2 และข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในระบบ e-budjet ทางเว็บไซต์ http://e-budjet.jobobec.in.th เร่งดำเนินการรายงาน โดยด่วน ก่อนที่ระบบจะปิด

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 239 Today
»   เมื่อวานนี้ 476 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2135 Week
»   เดือนนี้ 8999 Month
»   ปีนี้ 9916 Year
»   รวมทั้งหมด 9916 Total
Record: 697 (02.10.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           โรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมเข้ารับการประเมินผลงานจังหวัด To Be Number One ระดับประเทศ
 
          

วันนี้ (8 มิ.ย.60) นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะทำงานจังหวัด To Be Number One ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลงานจังหวัด To Be Number One ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่งจังหวัดสุโขทัยได้รับการคัดเลือกผ่านเข้าสู่การประกวดจังหวัด To Be Number One ระดับประเทศ ประจำปี 2560 รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 3 ทั้งนี้การดำเนินงานจังหวัด To Be Number One นั้น ต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ สถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน ในส่วนของสถานศึกษานั้นทางจังหวัดได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งโรงเรียนตัวแทนมาจัดบูทนิทรรศการเพื่อเข้ารับการประเมิน

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้มอบหมายให้โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) อำเภอกงไกรลาศ มาร่วมจัดบูทนิทรรศการ ในฐานะโรงเรียนที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ของจังหวัดและได้รับรางวัลมาแล้ว เป็นการร่วมขับเคลื่อนโครงการในระดับจังหวัด เพื่อการเข้ารับการประเมินในส่วนของสถานศึกษา

 

วัลยา พกามาศ ชำนิ  ภาพ / ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 166 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา