enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 9 Today
»   เมื่อวานนี้ 539 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2013 Week
»   เดือนนี้ 9712 Month
»   ปีนี้ 11849 Year
»   รวมทั้งหมด 11849 Total
Record: 959 (09.04.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           โรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมเข้ารับการประเมินผลงานจังหวัด To Be Number One ระดับประเทศ
 
          

วันนี้ (8 มิ.ย.60) นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะทำงานจังหวัด To Be Number One ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลงานจังหวัด To Be Number One ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่งจังหวัดสุโขทัยได้รับการคัดเลือกผ่านเข้าสู่การประกวดจังหวัด To Be Number One ระดับประเทศ ประจำปี 2560 รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 3 ทั้งนี้การดำเนินงานจังหวัด To Be Number One นั้น ต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ สถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน ในส่วนของสถานศึกษานั้นทางจังหวัดได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งโรงเรียนตัวแทนมาจัดบูทนิทรรศการเพื่อเข้ารับการประเมิน

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้มอบหมายให้โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) อำเภอกงไกรลาศ มาร่วมจัดบูทนิทรรศการ ในฐานะโรงเรียนที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ของจังหวัดและได้รับรางวัลมาแล้ว เป็นการร่วมขับเคลื่อนโครงการในระดับจังหวัด เพื่อการเข้ารับการประเมินในส่วนของสถานศึกษา

 

วัลยา พกามาศ ชำนิ  ภาพ / ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 199 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา