โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 70 Today
»   เมื่อวานนี้ 578 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 5950 Week
»   เดือนนี้ 14749 Month
»   ปีนี้ 28776 Year
»   รวมทั้งหมด 28776 Total
Record: 1397 (08.11.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           โรงเรียนวัดปากพระ สพป.สุโขทัย เขต สานต่อโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
 
          

นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ณ บริเวณโรงเรียนวัดปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งโรงเรียนวัดปากพระจัดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้บุคลากรทางศึกษา และนักเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนโรงเรียนวัดปากพระ นักเรียนโรงเรียนควบรวม และผู้ปกครอง ร่วมใจกันปลูกต้นไม้จำนวน 430 ต้น รอบบริเวณโรงเรียนวัดปากพระ โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันปลูกต้นหว้า พยุง สัก แคนา ซ้อ มะละกอ ส่วนนักเรียนชั้นอนุบาล ให้ปลูกต้นกล้วยเนื่องจากให้ผลผลิตเร็ว ทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ และรักในการปลูกต้นไม้ในอนาคต

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 313 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา