enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 14 Online
»   วันนี้ 1093 Today
»   เมื่อวานนี้ 1406 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2499 Week
»   เดือนนี้ 2499 Month
»   ปีนี้ 2499 Year
»   รวมทั้งหมด 2499 Total
Record: 1406 (26.05.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           โรงเรียนวัดปากพระ สพป.สุโขทัย เขต สานต่อโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
 
          

นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ณ บริเวณโรงเรียนวัดปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งโรงเรียนวัดปากพระจัดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้บุคลากรทางศึกษา และนักเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนโรงเรียนวัดปากพระ นักเรียนโรงเรียนควบรวม และผู้ปกครอง ร่วมใจกันปลูกต้นไม้จำนวน 430 ต้น รอบบริเวณโรงเรียนวัดปากพระ โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันปลูกต้นหว้า พยุง สัก แคนา ซ้อ มะละกอ ส่วนนักเรียนชั้นอนุบาล ให้ปลูกต้นกล้วยเนื่องจากให้ผลผลิตเร็ว ทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ และรักในการปลูกต้นไม้ในอนาคต

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 452 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา