enlightenedenlightened สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 งดรับ ของขวัญปีใหม่enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 17 Online
»   วันนี้ 427 Today
»   เมื่อวานนี้ 852 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2711 Week
»   เดือนนี้ 8556 Month
»   ปีนี้ 8556 Year
»   รวมทั้งหมด 8556 Total
Record: 1101 (08.01.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี ปลูกจิตสำนึกนักเรียนเป็นคนดีถวายในหลวง
 
          

(27 ก.ค.60) นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี ร่วมทำพิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยจัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร เดินขบวนเทิดพระเกียรติ ลงนามถวายพระพร บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี และวัดนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

นางอุไรวรรณ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี และปลูกจิตสำนึกของการเป็นคนดีทั้งที่โรงเรียน ที่บ้าน และชุมชนถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

วัลยา พกามาศ ชำนิ  / ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 193 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา