โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 7 Online
»   วันนี้ 65 Today
»   เมื่อวานนี้ 578 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 5945 Week
»   เดือนนี้ 14744 Month
»   ปีนี้ 28771 Year
»   รวมทั้งหมด 28771 Total
Record: 1397 (08.11.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สพป.สุโขทัย เขต 1 เดินหน้าชี้แจงการพัฒนาครูครบวงจร รองรับเกณฑ์การประเมิน
 
          

(30 ก.ค.60) นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิด พร้อมบรรยายพิเศษการพัฒนาครูครบวงจร รองรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะใหม่ สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิรูประบบการพัฒนาครูครบวงจรรูปแบบใหม่ โดยให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองตามความต้องการจำเป็นของครูรายบุคคล ด้วยงบประมาณที่ สพฐ.จัดสรรให้รายละ 10,000 บาท ต่อคนต่อปี สพป.สุโขทัย เขต 1 จึงจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น โดยมีนายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจโครงการพัฒนาครูครบวงจรฯ ทั้งเรื่องความก้าวหน้าในวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์วิทยฐานะแนวใหม่ การพัฒนาครูตามโครงการรูปแบบครบวงจร และการแนะนำวิธีการเลือกหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อให้ครูสามารถเลือกหลักสูตรได้ด้วยตนเอง และนำความรู้และประสบการณ์ไปแบ่งปันกับเพื่อนครู เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และครูผู้สอนสามารถนำความรู้ใหม่นี้ไปปฏิบัติงานจริงในห้องเรียนได้ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าร่วม 500 คน

 

วัลยา พกามาศ ชำนิ  ภาพ / ข่าว

 
จำนวนคนอ่าน [ 272 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา