สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 12 Online
»   วันนี้ 74 Today
»   เมื่อวานนี้ 403 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 74 Week
»   เดือนนี้ 477 Month
»   ปีนี้ 477 Year
»   รวมทั้งหมด 477 Total
Record: 403 (22.07.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สพป.สุโขทัย เขต 1 เดินหน้าชี้แจงการพัฒนาครูครบวงจร รองรับเกณฑ์การประเมิน
 
          

(30 ก.ค.60) นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิด พร้อมบรรยายพิเศษการพัฒนาครูครบวงจร รองรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะใหม่ สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิรูประบบการพัฒนาครูครบวงจรรูปแบบใหม่ โดยให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองตามความต้องการจำเป็นของครูรายบุคคล ด้วยงบประมาณที่ สพฐ.จัดสรรให้รายละ 10,000 บาท ต่อคนต่อปี สพป.สุโขทัย เขต 1 จึงจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น โดยมีนายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจโครงการพัฒนาครูครบวงจรฯ ทั้งเรื่องความก้าวหน้าในวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์วิทยฐานะแนวใหม่ การพัฒนาครูตามโครงการรูปแบบครบวงจร และการแนะนำวิธีการเลือกหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อให้ครูสามารถเลือกหลักสูตรได้ด้วยตนเอง และนำความรู้และประสบการณ์ไปแบ่งปันกับเพื่อนครู เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และครูผู้สอนสามารถนำความรู้ใหม่นี้ไปปฏิบัติงานจริงในห้องเรียนได้ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าร่วม 500 คน

 

วัลยา พกามาศ ชำนิ  ภาพ / ข่าว

 
จำนวนคนอ่าน [ 357 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา