enlightenedenlightened สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 งดรับ ของขวัญปีใหม่enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 17 Online
»   วันนี้ 427 Today
»   เมื่อวานนี้ 852 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2711 Week
»   เดือนนี้ 8556 Month
»   ปีนี้ 8556 Year
»   รวมทั้งหมด 8556 Total
Record: 1101 (08.01.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สพป.สุโขทัย เขต 1 ปลูกจิตสำนึกนักเรียนเข้าวัดทำบุญ รักษาขนบธรรมเนียมของชาติ
 
          

วันนี้ (31 ก.ค.60)นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 (สพป.สท.1) นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดธรรมปัญญาราม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมีคณะครู และนักเรียนจากกลุ่มเครือข่ายเพชรคีรี ร่วมทำบุญตักบาตรกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน โรงเรียน และประชาชน

        นายพยอม กล่าวว่า สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเข้าพรรษา โดยจะทำบุญตักบาตรร่วมกับคณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นประจำทุกวันธรรมสวนะ หมุนเวียนทุกอำเภอในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน โรงเรียน และประชาชน และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ทำจิตใจให้ผ่องใส มีสติพร้อมกับการเรียน รวมทั้งเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบต่อไปด้วย

วัลยา พกามาศ ชำนิ  ภาพ / ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 146 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา