โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 7 Online
»   วันนี้ 65 Today
»   เมื่อวานนี้ 578 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 5945 Week
»   เดือนนี้ 14744 Month
»   ปีนี้ 28771 Year
»   รวมทั้งหมด 28771 Total
Record: 1397 (08.11.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สพป.สุโขทัย เขต 1 ปลูกจิตสำนึกนักเรียนเข้าวัดทำบุญ รักษาขนบธรรมเนียมของชาติ
 
          

วันนี้ (31 ก.ค.60)นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 (สพป.สท.1) นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดธรรมปัญญาราม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมีคณะครู และนักเรียนจากกลุ่มเครือข่ายเพชรคีรี ร่วมทำบุญตักบาตรกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน โรงเรียน และประชาชน

        นายพยอม กล่าวว่า สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเข้าพรรษา โดยจะทำบุญตักบาตรร่วมกับคณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นประจำทุกวันธรรมสวนะ หมุนเวียนทุกอำเภอในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน โรงเรียน และประชาชน และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ทำจิตใจให้ผ่องใส มีสติพร้อมกับการเรียน รวมทั้งเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบต่อไปด้วย

วัลยา พกามาศ ชำนิ  ภาพ / ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 127 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา