enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 12 Online
»   วันนี้ 743 Today
»   เมื่อวานนี้ 651 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2139 Week
»   เดือนนี้ 22315 Month
»   ปีนี้ 32018 Year
»   รวมทั้งหมด 32018 Total
Record: 1915 (04.06.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           โรงเรียนวัดเสาหิน ปลูกถั่วงอกลดเวลาเรียนบูรณาการสะเต็มศึกษา
 
          

นายธนวัฒน์ พุดจาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาหิน อ.กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย สังกัดนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนโดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “เดินตามรอยพ่อตามกระบวนการ saohin model” โดยให้นักเรียนปลูกถั่วงอกคอนโด ด้วยการทดลองตามหลักวิทยาศาสตร์ และแบ่งผลผลิตจากกิจกรรมเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกใช้ในการประกอบอาหารตามโครงการกองทุนอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน และในส่วนที่ 2 เหลือจากการปรุงอาหาร นำไปขายให้กับชุมชนผู้ปกครองในตลาดชุมชนทุกวันอังคาร รายได้จากการจำหน่ายนำกลับไปหมุนเวียนในโครงการกองทุนอาหารกลางวัน

นายธนวัฒน์ กล่าวว่า นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม จะได้รับความความสนุกสนาน รู้หลักการทางวิทยาศาสตร์โดยการลงมือทดลอง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปลูกถั่วงอกเองเพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่ง สนองนโยบายทั้งนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ควบคู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

วัลยา พกามาศ ชำนิ  นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุโขทัย เขต 1 /ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 169 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา