enlightenedenlightenedแจ้งกำหนดการรับบริจาคโลหิตครั้งต่อไป  ตรงกับวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา  13.00-15.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 2 Online
»   วันนี้ 45 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 45 Week
»   เดือนนี้ 45 Month
»   ปีนี้ 45 Year
»   รวมทั้งหมด 45 Total
Record: 45 (13.12.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           โรงเรียนบ้านปากแคว ส่งเสริมนักเรียนออกกำลังกายสร้างสุขภาพ ลดโรค ห่างไกลยาเสพติด
 
          

นายธนกฤต หลำพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากแคว จัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคประกอบเสียงเพลงด้วยฮูลา ฮูป ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการสร้างสุขภาพ ลดโรค และอนามัยในวัยเด็กแข็งแรงสมบูรณ์ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

        นายธนกฤต กล่าวว่า กิจกรรมการออกกำลังกายจะช่วยสนับสนุนให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นให้เยาวชนมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่หันไปพึ่งพาสารเสพติด

 

วัลยา พกามาศ ชำนิ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุโขทัย เขต 1 / ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 128 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา