ครู ICT ร.ร.ประชารัฐที่เข้าร่วมประชุม 24 ส.ค. 60 ให้นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและปลั๊กไฟต่อพ่วงไปด้วย

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 2 Online
»   วันนี้ 10 Today
»   เมื่อวานนี้ 185 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 10 Week
»   เดือนนี้ 4519 Month
»   ปีนี้ 4519 Year
»   รวมทั้งหมด 4519 Total
Record: 650 (16.08.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           คณะกรรมการประเมินชื่นชมผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ สพป.สุโขทัย เขต 1ต่อเนื่องและครอบคลุม
 
          

วันนี้ (9 ส.ค.60) นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ สพป.สุโขทัย เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นำโดย ดร.วีณา อัครธรรม อดีตที่ปรึกษา สพฐ. ที่เดินทางมาติดตามเชิงประจักษ์การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมพระราชพฤฒาจารย์ สพป.สุโขทัย เขต 1 โดยมีคณะครูที่รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) ที่มีผลการดำเนินงานด้านเด็กด้อยโอกาส(เด็กพิการ) และโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ที่มีผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเห็นผลเป็นรูปธรรม

        ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ชื่นชมการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ที่มีการดำเนินงานครอบคลุมทั้ง 4 ประเด็น และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 

มานิต ปานสุข  / ภาพ

วัลยา พกามาศ ชำนิ  / ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 125 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา