enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 12 Online
»   วันนี้ 743 Today
»   เมื่อวานนี้ 651 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2139 Week
»   เดือนนี้ 22315 Month
»   ปีนี้ 32018 Year
»   รวมทั้งหมด 32018 Total
Record: 1915 (04.06.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           คณะกรรมการประเมินชื่นชมผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ สพป.สุโขทัย เขต 1ต่อเนื่องและครอบคลุม
 
          

วันนี้ (9 ส.ค.60) นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ สพป.สุโขทัย เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นำโดย ดร.วีณา อัครธรรม อดีตที่ปรึกษา สพฐ. ที่เดินทางมาติดตามเชิงประจักษ์การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมพระราชพฤฒาจารย์ สพป.สุโขทัย เขต 1 โดยมีคณะครูที่รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) ที่มีผลการดำเนินงานด้านเด็กด้อยโอกาส(เด็กพิการ) และโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ที่มีผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเห็นผลเป็นรูปธรรม

        ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ชื่นชมการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ที่มีการดำเนินงานครอบคลุมทั้ง 4 ประเด็น และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 

มานิต ปานสุข  / ภาพ

วัลยา พกามาศ ชำนิ  / ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 251 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา