โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 7 Online
»   วันนี้ 66 Today
»   เมื่อวานนี้ 578 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 5946 Week
»   เดือนนี้ 14745 Month
»   ปีนี้ 28772 Year
»   รวมทั้งหมด 28772 Total
Record: 1397 (08.11.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา นำกลุ่มนักเรียนจิตอาสาทำความดีให้ผู้สูงอายุ ถวายในหลวง
 
          

นายประทุม เกตุกิตติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา นำนักเรียนกลุ่มจิตอาสาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ คุณธรรมทำดีถวายในหลวง นำดนตรีขับกล่อมและแจกขนมให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ ตำบลศรีคีรีมาศ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนชราตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

นายประทุม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บดินทรเทพยวรางกูร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการปลูกฝังจิตสาธารณะการช่วยเหลือสังคม กตัญญูกตเวที และเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ให้กับนักเรียน เพื่อลดช่องว่าระหว่างวัย ทำให้เด็กและผู้สูงอายุมีความใกล้ชิดผูกพันกันมากขึ้น

 

วัลยา พกามาศ ชำนิ  / ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 90 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา