enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 7 Online
»   วันนี้ 785 Today
»   เมื่อวานนี้ 1015 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2792 Week
»   เดือนนี้ 8661 Month
»   ปีนี้ 8661 Year
»   รวมทั้งหมด 8661 Total
Record: 1015 (20.03.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี ปลูกต้นดาวเรืองถวายรัชกาลที่ 9 ปลูกฝังนักเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชน
 
          

นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี ร่วมกิจกรรมการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณ อบต.นาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

นางอุไรวรรณ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันของชุมชนตำบลนาเชิงคีรี โดยมีประชาชน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้เรื่องการปลูกและการดูแลต้นดอกดาวเรืองแล้ว ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกนักเรียนให้มีส่วนร่วมกับชุมชน และเป็นผู้มีจิตอาสาอีกด้วย

 

วัลยา พกามาศ ชำนิ  / ข่าว

 
จำนวนคนอ่าน [ 193 ] คน
 



   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา