โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 7 Online
»   วันนี้ 64 Today
»   เมื่อวานนี้ 578 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 5944 Week
»   เดือนนี้ 14743 Month
»   ปีนี้ 28770 Year
»   รวมทั้งหมด 28770 Total
Record: 1397 (08.11.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สพป.สุโขทัย เขต 1 สร้างวินัยครู นักเรียนบริหารจัดการขยะถูกวิธี เพื่อโรงเรียนปลอดขยะ
 
          

(19 ส.ค.60) นายประพันธ์ จันทร์จเร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ณ ห้องประชุมพระราชพฤฒาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ซึ่งรัฐบาลได้มีแนวคิด Zero Waste หรือ ขยะเป็นศูนย์ ด้วยการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดการเกิดขยะ และโรงเรียนนับเป็นหน่วยงานที่สร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จึงจัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้นโดยมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ภารโรง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน จำนวนโรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 145 คน เข้ารับการอบรม เพื่อให้โรงเรียนเน้นวินัยเรื่องการจัดการขยะ คัดแยก ธนาคารขยะ มีการจัดการขยะแบบครบวงจร และสามารถนำผลพลอยได้จากการตั้งธนาคารขยะมาเป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษาหรือกิจกรรมอื่นๆได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอีกด้วย

 

วัลยา พกามาศ ชำนิ  / ข่าว 

 
จำนวนคนอ่าน [ 127 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา