สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 12 Online
»   วันนี้ 71 Today
»   เมื่อวานนี้ 403 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 71 Week
»   เดือนนี้ 474 Month
»   ปีนี้ 474 Year
»   รวมทั้งหมด 474 Total
Record: 403 (22.07.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สพป.สุโขทัย เขต 1 สร้างวินัยครู นักเรียนบริหารจัดการขยะถูกวิธี เพื่อโรงเรียนปลอดขยะ
 
          

(19 ส.ค.60) นายประพันธ์ จันทร์จเร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ณ ห้องประชุมพระราชพฤฒาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ซึ่งรัฐบาลได้มีแนวคิด Zero Waste หรือ ขยะเป็นศูนย์ ด้วยการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดการเกิดขยะ และโรงเรียนนับเป็นหน่วยงานที่สร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จึงจัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้นโดยมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ภารโรง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน จำนวนโรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 145 คน เข้ารับการอบรม เพื่อให้โรงเรียนเน้นวินัยเรื่องการจัดการขยะ คัดแยก ธนาคารขยะ มีการจัดการขยะแบบครบวงจร และสามารถนำผลพลอยได้จากการตั้งธนาคารขยะมาเป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษาหรือกิจกรรมอื่นๆได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอีกด้วย

 

วัลยา พกามาศ ชำนิ  / ข่าว 

 
จำนวนคนอ่าน [ 221 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา