โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 3 Online
»   วันนี้ 57 Today
»   เมื่อวานนี้ 578 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 5937 Week
»   เดือนนี้ 14736 Month
»   ปีนี้ 28763 Year
»   รวมทั้งหมด 28763 Total
Record: 1397 (08.11.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมเทคนิคบุคลากรเพื่อจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
          

นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในโรงเรียนเรียนรวมจังหวัดสุโขทัย ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย เป็นวิทยากรอบรมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมได้รับข้อมูล คำแนะนำ ประเมินผลการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม รวมทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลโปรแกรมระบบบริหาร การให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ พร้อมทั้งจัดทำบัตรประจำตัวให้แก่ผู้ให้บริการสอนเสริมในโรงเรียนจัดการเรียนรวม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับเด็กปกติ ซึ่งบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เข้าร่วมรับการอบรมเป็นรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560

จากนั้นได้ลงพื้นที่โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความพิเศษด้วย

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 161 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา