สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 12 Online
»   วันนี้ 86 Today
»   เมื่อวานนี้ 403 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 86 Week
»   เดือนนี้ 489 Month
»   ปีนี้ 489 Year
»   รวมทั้งหมด 489 Total
Record: 403 (22.07.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมเทคนิคบุคลากรเพื่อจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
          

นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในโรงเรียนเรียนรวมจังหวัดสุโขทัย ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย เป็นวิทยากรอบรมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมได้รับข้อมูล คำแนะนำ ประเมินผลการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม รวมทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลโปรแกรมระบบบริหาร การให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ พร้อมทั้งจัดทำบัตรประจำตัวให้แก่ผู้ให้บริการสอนเสริมในโรงเรียนจัดการเรียนรวม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับเด็กปกติ ซึ่งบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เข้าร่วมรับการอบรมเป็นรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560

จากนั้นได้ลงพื้นที่โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความพิเศษด้วย

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 331 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา