enlightenedenlightened สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 งดรับ ของขวัญปีใหม่enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 4 Online
»   วันนี้ 242 Today
»   เมื่อวานนี้ 970 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1212 Week
»   เดือนนี้ 7057 Month
»   ปีนี้ 7057 Year
»   รวมทั้งหมด 7057 Total
Record: 1101 (08.01.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้
 
          

วันนี้ (21 ธ.ค.60) นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 พร้อม นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เดินทางไปให้กำลังใจครอบครัวของ ด.ญ.กฤตรีรา จูน้อย (แตงโม) นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านกล้วย โรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 ซึ่งบ้านถูกเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลาประมาณ 10.30 น. สิ่งของ เครื่องใช้และบ้านเสียหายทั้งหลัง โดย สพป.สุโขทัย เขต 1 รวบรวมเงินและสิ่งของจากเจ้าหน้าที่ มอบให้กับครอบครัว ด.ญ.กฤตรีรา เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 114 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา