enlightenedenlightened....สพป.สท.1 และภาคบริการโลหิต ที่ 9 พิษณุโลก เชิญร่วมบริจาคโลหิต...ในวันอังคารที่ 25  ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-11.00 น.  ณ บริเวณลานจอดรถหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1devildevilenlightened .....สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 21 Today
»   เมื่อวานนี้ 313 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 21 Week
»   เดือนนี้ 13101 Month
»   ปีนี้ 13101 Year
»   รวมทั้งหมด 89934 Total
Record: 2179 (20.11.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนักเรียนหญิง
 
          

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้แก่นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องสาเหตุ อาการและการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกให้แก่นักเรียน ซึ่งโครงการดังกล่าวโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอยจัดขึ้น โดยมั่งหวังว่าจะเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดของมะเร็งในผู้หญิงไทย

 
จำนวนคนอ่าน [ 326 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา