.....สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 13 Online
»   วันนี้ 421 Today
»   เมื่อวานนี้ 2630 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 12957 Week
»   เดือนนี้ 14869 Month
»   ปีนี้ 14869 Year
»   รวมทั้งหมด 14869 Total
Record: 2630 (19.10.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           กีฬานักเรียน “ลุ่มน้ำยมเกมส์ ครั้งที่ 5”
 
          

วันนี้ (8 ก.พ.61) นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน “ลุ่มน้ำยมเกมส์ ครั้งที่ 5” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเพชรไฝ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยมจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนขึ้น เพื่อส่งเสริมนโยบายด้านการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนส่งเสริมความสามารถและความเป็นเลิศด้านการกีฬาให้นักเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับอำเภอต่อไป

        การแข่งขันกีฬา แบ่งออกเป็น ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 306 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา