.....สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 19 Online
»   วันนี้ 804 Today
»   เมื่อวานนี้ 1409 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 3256 Week
»   เดือนนี้ 14939 Month
»   ปีนี้ 56975 Year
»   รวมทั้งหมด 56975 Total
Record: 2179 (20.11.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           เลขา กพฐ.พบผู้บริหารโรงเรียน สพป.สท.เขต 1 เป้าหมายสถานศึกษาเดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0
 
          

วันนี้ (5 มี.ค.61) นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมเยียนและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมทั้งบุคลากรในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 ณ ห้องประชุมพระราชพฤฒาจารย์ สพป.สุโขทัย เขต 1 เน้นนโยบายสำคัญคือให้ทุกโรงเรียนก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต้องพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันยุคไอที เพื่อให้เกิดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากขึ้น นอกจากนี้บทบาทสำคัญของ สพฐ. คือ ต้องพัฒนาคนให้เกิดการเรียนรู้ขั้นสูงสุดเต็มศักยภาพ เป้าหมายคือนักเรียนต้องมีทักษะวิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิต ด้วยการสอนให้เด็กลงมือทำมากกว่าให้เห็นแต่ในตำรา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความจำ สามารถนำไปใช้ได้ด้วยการคิดวิเคราะห์และประเมินผล ซึ่งจะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ตามมา

        นายบุญรักษ์ กล่าวว่า สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของ สพฐ.นั้น ยังคงเดินหน้าพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยต้องมีการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และการบริหารที่เน้นพัฒนาคุณภาพหน้างาน นั่นก็คือโรงเรียน ซึ่งจะมีการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ห้องเรียนเป็นฐานพัฒนาคุณภาพ และเขตพื้นที่การศึกษาเป็นฐานความสำเร็จทุกวิชา ทุกบทบาทหน้าที่ต้องมีการทำงานที่เชื่องโยงกันเป็นเครือข่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียนไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มศักยภาพ

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 426 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา