enlightened....ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ...ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 -11.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1.....enlightened
 

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 650 Today
»   เมื่อวานนี้ 676 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 650 Week
»   เดือนนี้ 11234 Month
»   ปีนี้ 11234 Year
»   รวมทั้งหมด 11234 Total
Record: 1021 (11.03.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ห่วงเด็กจมน้ำ เตือนครู ผู้ปกครอง ดูแลเด็กใกล้ชิดช่วงปิดเทอม
 
          

นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เปิดเผยว่า นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) มีความเป็นห่วงใยนักเรียนเรื่องการจมน้ำเสียชีวิตในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน จึงกำชับผ่านรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ให้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ซึ่งจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กวัยเรียนสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้ว 5-15 เท่า

ทั้งนี้จังหวัดสุโขทัยเป็นเมืองน้ำหลากและมีแหล่งน้ำสาธารณะเป็นจำนวนมาก บางครั้งอาจมีการเสียชีวิตทั้งผู้ใหญ่และเด็กจากสาเหตุการจมน้ำ โดยเฉพาะเด็กจะมีสถิติการจมน้ำเสียชีวิตในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนสูงกว่าสาเหตุอื่น จึงกำชับให้โรงเรียนในสังกัดจัดการสอนเรื่องการว่ายน้ำให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนว่ายน้ำเป็น รู้วิธีเอาตัวรอดเมื่อประสบอุบัติเหตุทางน้ำและเรียนรู้วิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล และขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้ลงไปเล่นน้ำตามแหล่งน้ำเพียงลำพัง โดยเฉพาะแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิต และเป็นการสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 322 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา