enlightened....ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ...ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 -11.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1.....enlightened
 

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 3 Online
»   วันนี้ 648 Today
»   เมื่อวานนี้ 676 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 648 Week
»   เดือนนี้ 11232 Month
»   ปีนี้ 11232 Year
»   รวมทั้งหมด 11232 Total
Record: 1021 (11.03.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           โรงเรียนวัดปากพระ ผุดค่ายเยาวชนดนตรี กีฬา ช่วยนักเรียนห่างไกลยาเสพติดช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
 
          

วันนี้ (2 เม.ย.61) นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนดนตรี กีฬา ภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ พระชนมายุ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนวัดปากพระ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งโรงเรียนวัดปากพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ พระชนมายุ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งปกติแล้วนักเรียนจะได้เรียนรู้ฝึกฝนทั้งวิชาความรู้และการประพฤติปฏิบัติที่ดีในโรงเรียน แต่ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนนักเรียนจะหยุดพักการเรียนเป็นเวลานาน ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้จึงจัดค่ายเยาวชนดนตรี กีฬาขึ้นระหว่างวันที่ 2 เมษายน-4 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ ความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรม ประกอบด้วย ค่ายดนตรี และค่ายกีฬา โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสารเสพติดและกิจกรรมอื่นๆที่ไม่สร้างสรรค์

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 288 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา