enlightenedenlightened....สพป.สท.1 และภาคบริการโลหิต ที่ 9 พิษณุโลก เชิญร่วมบริจาคโลหิต...ในวันอังคารที่ 25  ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-11.00 น.  ณ บริเวณลานจอดรถหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1devildevilenlightened .....สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 20 Today
»   เมื่อวานนี้ 313 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 20 Week
»   เดือนนี้ 13100 Month
»   ปีนี้ 13100 Year
»   รวมทั้งหมด 89933 Total
Record: 2179 (20.11.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1 รายงานการพัฒนาตนเองของสถานศึกษา
 
          

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อติดตามผลการพัฒนาตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-4 และ 7-9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระราชพฤฒาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โดยเชิญผู้บริหารสถานศึกษาจากทุกโรงเรียนในสังกัดร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และรับฟังการรายงานผลการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการทำงานเชิงบูรณาการระดับกลุ่มเครือข่าย และใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนนิเทศ ติดตาม แนะนำ ช่วยเหลือสถานศึกษา สามารถจัดการศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนให้การจัดการศึกษามีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 กำหนด ตลอดจนสร้างสถานศึกษาที่มีรูปแบบการดำเนินงานที่เข้มแข็งเพื่อเป็นต้นแบบ และขยายผลไปสู่สถานศึกษาอื่นในรูปแบบเครือข่าย เพื่อพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีมาตรฐานร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

 
จำนวนคนอ่าน [ 303 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา