โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 8 Online
»   วันนี้ 456 Today
»   เมื่อวานนี้ 278 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 734 Week
»   เดือนนี้ 734 Month
»   ปีนี้ 734 Year
»   รวมทั้งหมด 734 Total
Record: 456 (23.05.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           โรงเรียนวัดปากพระ ปลูกฝังเยาวชนใฝ่ในธรรม ตามศาสตร์พระราชา
 
          

วันนี้ (30 พ.ค.61) นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนใฝ่ในธรรม ตามศาสตร์พระราชา ณ วัดเสาหิน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งโรงเรียนวัดปากพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จัดขึ้นเพื่อเป็นการดำเนินตามรอย ศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นพัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งการพัฒนาคน วัตถุ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงใช้เป็นวิธีการทรงงานมาตลอดรัชสมัย โครงการค่ายเยาวชนใฝ่ในธรรม ตามศาสตร์พระราชา เป็นการอบรมเพื่อขัดเกลาทางด้านจิตใจของเยาวชน เพื่อปลูกฝัง และส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะการเข้าค่ายธรรมะ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 โดยมีพระครูจากวัดเสาหินเป็นวิทยากร ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้ ฝึกสมาธิ และฝึกจิตใจแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมศาสนาในช่วงวันวิสาขบูชาอีกด้วย

 
จำนวนคนอ่าน [ 251 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา