โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 444 Today
»   เมื่อวานนี้ 278 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 722 Week
»   เดือนนี้ 722 Month
»   ปีนี้ 722 Year
»   รวมทั้งหมด 722 Total
Record: 444 (23.05.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           ออมทรัพย์วันละบาท เพิ่มพลเมืองรักการประหยัด
 
          

โรงเรียนบ้านนาสระลอย สพป.สุโขทัย เขต 1 ส่งเสริมนักเรียนรักการออม โดยการจัดโครงการออมทรัพย์วันละบาท ให้นักเรียนนำเงินที่เหลือจากค่าขนมมาฝากกับครูหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ เริ่มตั้งแต่ 1 บาท เป็นประจำทุกวัน ซึ่งทางโรงเรียนจะรวบรวมไว้ เมื่อครบ 1 เดือนจะนำเงินไปฝากธนาคารให้

นางเพ็ญศรี พัดทุ่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวว่า “การออมทรัพย์เงินเพียงวันละ 1 บาท เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการออม ถึงแม้จะเป็นเงินเพียงเล็กน้อย แต่เมื่อรวมกันก็จะกลายเป็นจำนวนมาก ทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ และเพิ่มการออมไปเรื่อยๆ ผลที่ได้รับไม่ใช่แค่เงินออมที่เพิ่มมากขึ้น แต่จะเป็นการเพิ่มพลเมืองที่รักการประหยัดได้ในอนาคต”

 
จำนวนคนอ่าน [ 334 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา