enlightened....ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ...ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 -11.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1.....enlightened
 

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 651 Today
»   เมื่อวานนี้ 676 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 651 Week
»   เดือนนี้ 11235 Month
»   ปีนี้ 11235 Year
»   รวมทั้งหมด 11235 Total
Record: 1021 (11.03.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย อนุรักษ์ภาษาไทย ก้าวไกลสู่สากล
 
          

(1 ส.ค.61) นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์อนุรักษ์ภาษาไทย ก้าวไกลสู่สากล เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ หอประชุมสมเกียรติ ชอบผล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ซึ่งโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ภาษาไทย ที่ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับภาษาไทย อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย และยกมาตรฐานการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น ให้สัมฤทธิผลยิ่งขึ้น เป็นการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของบุคลากรในโรงเรียน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย และร่วมกันอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติต่อไป

        กิจกรรม ประกอบด้วย นิทรรศการ 11 ซุ้ม ที่บูรณาการกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดกิจกรรมตะกร้าความรู้สู่ภาษาไทย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 อาทิ การนำศาสตร์พระราชามาสร้างสรรค์ชีวิตพอเพียง การเขียนเรียงความประวัติศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยทุกระดับชั้น และกิจกรรมวันอาเซียนศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆอย่างแท้จริง

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 181 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา