โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
โรงเรียนร่วมพัฒนา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 4 Online
»   วันนี้ 557 Today
»   เมื่อวานนี้ 590 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 557 Week
»   เดือนนี้ 2115 Month
»   ปีนี้ 2115 Year
»   รวมทั้งหมด 2115 Total
Record: 600 (21.06.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สพป.สท.1 ออกช่วยเหลือนักเรียนยากจนในสังกัด
 
          

นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการส่งเสริมและพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง เฝ้าระวังปัญหานักเรียนออกกลางคัน รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน เป็นการต่อยอดจากโรงเรียนที่มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน และรายงานสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนมายัง สพป.สุโขทัย เขต 1

โดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในครั้งนี้ เป็นการร่วมติดตามดูแลนักเรียน ให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา และของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 4 อำเภอ อำเภอละ 5 ราย นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากนายอำเภอกงไกรลาศ มูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเทพนิมิตรอำเภอกงไกรลาศ และภาคเอกชน ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่มเติมอีก จำนวน 10 ทุน รวมทั้งสิ้น 30 ทุน เพื่อช่วยเหลือในเบื้อต้น ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนและครอบครัว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 337 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา